NETRON SIVUKARTTA: POLKU | PYSÄKKI | PANKKI


POLKU Mistä Netro koostuu?
Netrolla matkaaminen
Profiili
Etapin loppu
     
  ETAPPI II Netroryhmä
Keskustellaan
Kirjoitellaan
Etapin loppu
     
  ETAPPI III Tehdään tiedonhaku
Tehdään tiedonhaku jatkuu
Tietoa verkossa
Etapin loppu
     
  ETAPPI IV Miten luet verkkosivuja?
Miten luet verkkosivuja? jatkuu...
Millaista verkkolukeminen on?
Millaista verkkolukeminen on? jatkuu..
Verkkosivun rakentuminen
Ensireaktioita
Ensireaktioita jatkuu..
Ensireaktioita päättyy
Hyvä verkkosivu
Hyvä verkkosivu jatkuu...
Hyvä verkkosivu päättyy
Etapin loppu
     
  ETAPPI V Kuva vai sana?
Kuva vai sana? jatkuu..
Kuva vai sana? jatkuu..
Kuva vai sana? päättyy
Miksi kuvia käytetään?
Miksi kuvia käytetään? jatkuu...
Miksi kuvia käytetään? jatkuu...
Miksi kuvia käytetään? jatkuu...
Miksi kuvia käytetään? jatkuu...
Miksi kuvia käytetään? päättyy
Otetaanko digikuva?
Otetaanko digikuva? jatkuu..
Otetaanko digikuva? jatkuu..
Otetaanko digikuva? päättyy
Etapin loppu
     
  ETAPPI VI Verkkotekstit ja verkkoalueet
Verkkotekstit ja verkkoalueet jatkuu..
Verkkotekstit ja verkkoalueet päättyy
Tekijyys verkossa
Tekijyys verkossa jatkuu..
Tekijyys verkossa päättyy
Me tekstin tuottajina
Me tekstin tuottajina jatkuu..
Me tekstin tuottajina jatkuu..
Me tekstin tuottajina päättyy
Etapin loppu
     
  ETAPPI VII Verkon kulttuurikysymyksiä
Kielikysymyksiä
Kielikysymyksiä jatkuu..
Etapin loppu
     
  ETAPPI VIII Lopputyö
Netron päätös
     
  PALAUTE

PYSÄKKI Keskustelupalsta ja loki
  Pysäkin käyttöohjeet

PANKKI Miten merkitys syntyy? Mitä on?
Mitä me sillä?
Mitä sitten?
Miten merkitys syntyy?
 
   
  Millainen verkko on? Mistä verkko on tehty? verkon rakenne
ruutu vai paperi
"hyperlukemista"
    Kenen verkko on? omat taustamme
tekijyydestä
vaikuttamisesta
monikulttuurisuus?
verkon kielestä
    Tiedon haku ja arviointi? kysymään oppiminen
tiedon haku verkossa
verkkotiedon arviointi
tiedon rakentuminen
    Millaisia tekstejä verkossa on? tekstityypeistä
verkkoalueista
    Miten tekstit rakentuvat? multimodaalisuus
kuvanlukutaito tekijä ja tulkitsija
semiotiikka eli merkkien tutkimus
kuvan rakenne
kuvan tehtäviä

[an error occurred while processing this directive]