navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Mitä sitten ?
The REDESIGNED

MITEN MERKITYS SYNTYY?


Käytämme olemassa olevia resursseja, tietoa ja kokemuksia, joita meillä on. Tuloksena luomme uusia merkityksiä ja itsemme uudelleen. Ajattelelumme tai toimintamme muuttuu, tai syntyy jokin konkreettinen tuotos, esimerkiksi uusi teksti (The Redesigned). Se mitä syntyy, heijastaa sekä meitä yksilöinä, että kulttuuria, jossa toimimme.

Netrossa uusi merkitys, tuotos joka työskentelymme kautta syntyy, voi olla esimerkiksi tiedonhakustrategia, kuva, keskustelu jostakin aiheesta, linkkilista, tai vaikkapa miellekartta siitä, mitä oma näkemyksemme verkkolukutaidosta on. Kaikki se, mitä Netrossa syntyy, olipa se yksilöllinen oivallus tai ryhmän kirjoittama teksti, muuttuvat olemassa olevaksi resurssiksi (
Available design), jota voidaan käyttää taas tulevissa merkityksenluomisprosesseissa.

Kokemuksemme ja työmme Netrossa, tiedot ja taidot jotka meille jäävät, voivat toimia pohjana esimerkiksi muussa opiskelussamme. Netro-ryhmien lopputytöt puolestaan jäävät verkkoon tulevien netrolaisten ja muiden opiskelijoiden käyttöön.

Lisää aiheesta:

Cope, B. and M. Kalantzis (eds.) 2000. Multiliteracies : literacy learning and the design of social futures. London: Routledge.

Putting Multiliteracies to the Test, Bill Cope & Mary Kalantzis
http://www.edoz.com.au/educationaustralia/archive/features/mult1.html

Sivun alkuun