navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Tekijyydestä

KENEN VERKKO ON?


Teksti on aina jonkin henkilön tai ryhmän joistakin lähtökohdista johonkin tarkoitukseen luomaa.

Tekstillä voi ajatella olevan sisällön lisäksi oletettu ideaalilukija. Teksti ilmaisee tiettyä käsitystä maailmasta, sosiaalisista suhteista ja identiteetistä ja siten ohjaa lukijaansa tulkitsemaan itseään tietyllä tavalla.

Koska verkko on täysin vapaa ja kontrolloimaton julkaisufoorumi, tekijyyden ja vaikuttamisen kysymykset ovat verkkomateriaalin kriittisessä arvioinnissa tärkeitä. Verkossa aineiston tuottaneen henkilön tai ryhmän tavoitetteista ja päämääristä on usein vaikea saada tietoa. Tekstin tekijää ja tekstissä esitettyjä näkökulmia on helpointa lähestyä esittämällä tekstille erilaisia kysymyksiä.

  • Millaiselle lukijalle teksti on suunnattu? Kenelle tekstissä puhutaan? Mistä se näkyy?
    Onko teksti selvästi suunnattu jollekin tietylle yleisölle?
  • Tuodaanko tekstissä esiin vain tekijän oma mielipide aiheesta? Onko vaihtoehtoisia näkökantoja otettu huomioon?
  • Mitä sanotaan ja mitä jätetään sanomatta? Teksti voidaan nähdä ikäänkuin läsnäolevan ja poissaolevan tiedon vuorovaikutksena. Miksi sanotaan näin? Miksi ei sanota noin?

Lue lisää...

Esimerkkisivuja tekijyyden pohdintaan - New Mexico State University, USA
http://lib.nmsu.edu/instruction/evalexpl.html

Kriittisen medialukutaidon ja vaihtoehtomedioiden resursseja
http://mason.gmu.edu/~mdragiew/Critical%20Media%20Literacy.html

Urie Bronfenbrenner
http://www.psy.pdx.edu/PsiCafe/KeyTheorists/Bronfenbrenner.htm#Overheads


Sivun alkuun