navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Tekstityypeistä verkkoalueisiin

MILLAISIA TEKSTEJÄ VERKOSSA ON?

Verkko on mediana uusi ja verkkokäytänteet muotoutuvat kokoajan. Siksikin verkkotekstien mahduttaminen tekstityyppiluokkiin on jos nyt ei mahdotonta niin ainakin hankalaa ja eriäviä mielipiteitä on paljon.

Jospa verkkoa voisikin lähetyä jonkinlaisten jatkumoiden avulla. Ja jospa sitä kautta pääsisimme lähemmäksi verkkotekstien ominaisuuksia ja erilaisuutta…

Karlssonin (2002) kolme verkkoalue-jatkumoa (domains) auttavat meitä jäsentämään verkkotekstejä paremmin ja suhtautumaan niihin asianmukaisen kriittisesti. Nämä verkkoalue-jatkumot sekä hypertekstisyyteen liittyvän avoin-suljettu -jatkumon näet alla:


  • Jatkumo julkinen - yksityinen on monisyinen, sillä verkkosivuthan ovat aikalailla julkisia ainakin saatavuutensa puolesta. Toisaalta jatkumo varmaankin viittaa myös kotisivuihin, jotka on laadittu pienelle ystäväpiirille tai vastaavasti mahdollisimman laajaan käyttöön.

  • Paikallinen - globaali -jatkumo näkyy selkeästi ainakin kielivalinnoissa sekä toisaalta myös verkkosivun sisällöissä. Globaalimpi sivusto tuskin odottaa lukijalta tausta tietoa aiheeseen kun taas tarkemmin paikkaan sidottu sivusto edellyttää kenties aiempaa tietoa sivujen aiheesta.

  • Kotikutoinen - ammattimainen -jatkumolla on myös monia erilaisia tunnusmerkkejä. Voit miettiä sivujen ulkoasua, sivujen tehtävää tai vaikkapa sisällöllistä puolta. Ammattitaito usein näkyy. Toisaalta sisältö ja toteutus voivat olla hyvin ristiriidassa toistensa kanssa. Jatkumon voi ymmärtää myös ammatillisessa käytössä ja arkisessa käyttönä. Verkkohan kattaa molemmat ja meistä jokainen varmaankin hyödyntää verkkoa niin opiskeluissa, työssä kuin vapaa-ajallakin.

  • Erillisen jatkumon voisi muodostaa myös käsitteen "hypertekstisyys" ympärille vaikkapa sanoin avoin - suljettu, sillä verkkoteksti voi sisältää rajattoman määrän linkkejä eteenpäin tai vastaavasti olla hyvinkin lineaarinen ja ikäänkuin perinteinen painettu teksti vain siirrettynä verkkoon digitaaliseen muotoon.

Karlsson, A-M. 2002. Web literacies or just literacies on the web? Reflections from a study of personal homapages. The Reading Matrix, 2(2). Retrieved from http://www.readingmatrix.com/articles/karlsson/ 29.11.2003

Sivun alkuun