navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Tekstityypeistä

MILLAISIA TEKSTEJÄ VERKOSSA ON?

Luokittelun kautta jäsennämme maailmaa ja, vaikka rajat ovat usein näennäisiä, saattaa luokittelu auttaa meitä hahmottamaan kokonaisuuden monimuotoisuutta paremmin.

Niinpä myös tekstejä, olivat ne sitten verkossa tai eivät, on pyritty luokittelemaan monin eri tavoin luokittelijan tavoitteista riippuen.

Eräs tekstien luokittelutapa (Werlich 1983) jakaa tekstit neljään erilliseen luokkaan:

  • Kuvaaviin teksteihin,
  • Narratiivisiin teksteihin,
  • esittäviin teksteihin ja
  • argumentoiviin teksteihin.

Verkkotekstejä on myös luokiteltu ja yksi monista katgorisointitavoista on kolmijakoinen. Tämän mukaan verkkotekstit voidaan jakaa

  • narratiivisiin,
  • esittäviin ja
  • viestinnällisiin (esim. Eagleton 2002).

Toinen vastaava verkkotekstiluokittelu jakaa tekstit myös kolmeen:

  • narratiivisiin
  • esittäviin tai
  • puhtaasti graafisiin (esim. Kamil & Lane 1998)

Eagleton, M. B. 2002. Making Text Come to Life on the Computer: Toward an Understanding of
Hypermedia Literacy. Reading online. 6(1). Retrieved from http://www.readingonline.org/ 10.11.2003.

Kamil, M.L. and D.M. Lane 1998. Researching the Relation Between Technology and Literacy: An Agenda for the 21st Century. In Reinking D., M.C. McKenna, L.D Labbo and R.D. Kieffer (eds.) 1998. Handbook of Literacy and Technology: Transformations in a Post-Typographic World. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 323-341.

Werlich, E. 1983. A Text Grammar of English. Heidelberg: Quelle & Meyer.

Sivun alkuun