navi2
Kielikompassi
Aikataulu Sitemap Info

 

Hyvä! Taas on kaksi etapin tehtävää jo suoritettu. Tästä on hyvä jatkaa.

Kaksi edellistä tehtävää havainnollistavat sitä, että verkkoteksti on siis paljon muutakin kuin pelkkiä kirjaimia peräjälkeen. Tätä ominaisuutta kutsutaankin verkon multimodaalisuudeksi.

Ensimmäisen tehtävän eli eri moodeihin pilkotun sivun tavoitteena oli nostaa esiin verkkotekstien monimuotoisuutta ja sitä, miten monista elementeistä sivu koostuu.

Jälkimmäinen tehtävä saattoi kummaksuttaa ja ärsyttää tai ehkä viehättääkin. Kyse on verkon toiminnallisuuden ymmärtämisestä. Monesti emme tule ajatelleeksi, että pidämme itsestäänselvyytenä vaikkapa sitä, että siniset alleviivatut sanat ovat linkkejä. Kuka senkin keksi?



MISTÄ TEKSTIT RAKENTUVAT?

Multimodaalisuus
Hyperlukeminen?

Sivun alkuun
Etappi8 Etappi7 Etappi6 Etappi5 Etappi4 Etappi3 Etappi2 Etappi1