navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Kuvanluku osana verkkolukua

Verkossa juuri kuva on yksi tärkeimmistä moodeista ja kuvalukutaito tärkeä osa verkkolukutaitoa.

Tätä argumenttia voidaan perustella monin tavoin:

  • Verkossa visuaalisuus, se miltä sivu näyttää, on tärkeää, sillä verkkolukeminen on selailevaa ja nopeatempoista sekä raskaampaa kuin painetun tekstin lukeminen.
  • Internetiin tuottaminen on yhä helpompaa. Teknologian avulla moodien (useimmiten kuvan ja tekstin) yhdistely on vaivattomampaa kuin ennen. Kuvia on siis paljon.
  • Verkon laajuus ja tekijyyden hämärtyminen edellyttävät lukijoilta aiempaa kriittisempää lukutaitoa ja kaikkien moodien ymmärtämistä.
  • Kansainvälistymisen ja globalisaation vaikutus ei aina näy verkossa. Kuva on, kuten kirjoitettu tekstikin, aina kulttuurinen näkökulma ja kannanotto.

Sana visualisointi viittaa käsitykseen siitä, että tekstin voisi ikäänkuin kääntää suoraan kuvaksi. Tarkemmin ajateltuna kielellisen ilmaisun voi kenties muuntaa kuvaksi, mutta onko merkitys sittenkään sama? Ehkä kieli ja kuva ovat sittenkin vain vuorovaikutuksessa, molemmat kulttuurisia ja arvosidonnaisia.

Tutustu seuraavilla sivuilla kuvaan ja kuvanlukemiseen:

Tekijä ja tulkitsija
Semiotiikka eli merkkien tutkimus

Kuvan tehtäviä
Kuvan rakenne

Lähteitä ja linkkejä kuvanlukutaidosta:

Harrison, C. 2003. Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. Technical Communication, 50(1). 40-60. Retrieved from http://www.candocareersolution.com/publication/0553.pdf 27.11.2003

Kress, G. and T. van Leeuwen 1996. Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge.

Journal of Visual Literacy
http://www.cameron.edu/jvl/


Sivun alkuun