navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

"Hyperlukeminen" ?

MISTÄ VERKKO ON TEHTY?


Verkkolukeminen eroaa monin tavoin kirjan lukemisesta jo verkon digitaalisuudesta johtuen.

Verkkolukemista voisi kutsua pilke silmäkulmassa vaikkapa hyperlukemiseksi. Yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että verkkosivut on yhdistetty toisiinsa erilaisin linkein.

Verkko ei siis ole hierarkkinen vaan enemmänkin ameebamainen kokoelma lukemattomia sivustoja, jotka on yhdistetty toisiinsa lukemattomin linkein, jotka ovat sivun tekijöiden tekemiä valintoja omien näkemystensä, kokemustensa ja tavoitteidensa perusteella.

Hieman pidemmälle mietittynä hypertekstisyys tarkoitta myös sitä että lukijoiden mahdollisuudet ovat monipuolisemmat ja että verkossa lukeminen on paljolti verkossa liikkumista. Jokainen verkkolukija luo itse oman polkunsa, jolloin jokainen lukija tavallaan kirjoittaa uudellen verkkotekstin määrittämällä sen järjestyksen ja tavoittellisuuden, jolla hän verkossa kulkee.

Lyhyesti linkeistä:

Linkki-sana tuo useimmalle varmaankin mieleen sinisen alleviitun sanan verkkosivulla, jota napauttamalla avautuu uusi sivu. Linkkejä on kuitenkin monenlaisia ja kriittinen verkkolukutaito edellyttää myös linkkien kriittistä tarkastelua ja syvempää ymmärtämistä.

 • Linkit ovat erilaisia merkityssuhteiltaan.
 • Linkit vaikuttavat tapaan, jolla luemme.
 • Linkit ilmaisevat valintoja ja paljastavat ennakko-oletuksia.
 • Samalla kun linkki antaa sinulle mahdollisuuden liikkua verkossa se myös rajaa ja suuntaa polkuasi tiettyyn suuntaan.
 • Linkit ovat aina jonkun tekemiä. Emme voi aina olla varmoja linkkien taustalla olevista syistä, näkökulmista, motivaatiosta tai luotettavuudesta.
 • Linkkien avulla verkon tarjoama informaatio voi muuttua tiedoksi, sillä lukijoina joudumme miettimään linkitettyjen sivujen välisiä suhteita ja arvioimaan ja jäsentämään sivujen sisältämää informaatiota.

Kriittinen lukijia miettii lukiessaan verkkosivua myös seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi tämä linkki on tehty? Mitä sillä halutaan sanoa?
 • Miksi linkki on juuri tässä kohdassa verkkosivua?
 • Minne ja miksi linkki johdattaa lukijan?
 • Millaisin taustaoletuksin ja arvoin linkki on luotu?
 • Onko verkkosivun tekijä yhdistänyt sivunsa olennaisiin sivuihin? Vai onko linkki aivan mielivaltainen?
 • Miksi jokin ikoni on aina tietynlainen linkki? Edellyttääkö symbolien tulkinta aiempaa tietoa aiheesta?
 • Linkit kategorisoivat tietoa, mutta onko juuri tämän sivun tapa jäsentää aihetta kattava tai edes osuva?
 • Kertooko linkiksi tehty sana tai kuva tarpeeksi kyseisestä verkkosivusta vai lupaako se liikaa?
 • Millaisia syy-ja seuraussuhteita ja argumentointitapaa linkki tukee?

Lue lisää lukutaidosta ja verkosta...

Reinking, D., M.C. McKenna, L.D Labbo and R.D. Kieffer (eds.) 1998. Handbook of Literacy and Technology: Transformations in a Post-Typographic World. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Snyder, I. (ed.) 1998. Page to screen : taking literacy into the electronic era. London: Routledge.

Nurminen, O. 2000. Medialukutaidon uudet ulottuvuudet. In Opetus, opiskelu ja materiaalit verkkopohjaisessa opiskeluympäristössä. Verkko-opetuksen arviointi- ja kehittämisprojekti. TriO-Projektin loppuraportti 2000. Retrieved from http://www.edu.helsinki.fi/media/trio/ 10.11.2003.

Media Literacy Review - Medialukutaidon verkkoprojekti, Oregonin yliopisto, USA.
http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/readings/contents/medialit.html

Synergy - Online Media Education Project, Nagoyan yliopisto, Japani.
http://www.nufs.ac.jp/%7Emgc1/synergy.html

Lukutaidon käsitteestä - School of Education-Syracuse University, USA
http://lsb.syr.edu/lsbweb/themes/theme-pages/literacies.html

Media Awareness Network - Kanada
http://www.media-awareness.ca/eng/med/bigpict/mlwhat.htm

Verkko-oppimisympäristö Internetixin medialukutaitopaketti
http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/3yhteiskunta/media/


Sivun alkuun