navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Tekijä ja tulkitsija

MISTÄ TEKSTIT RAKENTUVAT?

Verkon multimodaalisessa ympäristössä merkityksiä luodaan entistä useammin kuvan ja tekstin kokonaisuudesta.

Kuvaa ja sen tulkintaa voidaan pitää sosiaalisena prosessina, jossa kuvan merkityksen luominen on eräänlaista neuvottelua kuvan tuottajan ja lukijan välillä. Tässä neuvottelussa kuvastuvat sekä tekijän että lukijan sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset uskomukset, arvot ja asenteet.

Internet on monikulttuurinen maailma, jossa sekä tuottaja että lukija toimivat oman kulttuurisen ja sosiaalisen identiteettinsä ja ympäristönsä ohjaamina. Se, miten tulkitsemme asioita ja luomme asioille merkityksiä, riippuu käytänteistä, joita olemme oppineet omassa ympäristössämme. Tiedämme esimerkiksi, millaista kieltä käytämme virallisissa tai epävirallisissa tilanteissa, tai millaisen kuvan esittäminen katsotaan kulttuurissamme sopivaksi.

Kirjoittajat ovat kautta aikain käyttäneet kieltä vaikuttamisen keinona, vakuuttamaan lukijansa siitä, että viesti on merkityksellinen, luotettava ja hyödyllinen. Verkossa pelkkä teksti ei riitä. Visuaalisesti vakuuttava esitys toimii paremmin kuin pelkkä hyvin argumentoitu teksti, jonka visuaalinen ilme ei ole yhtä hyvä.

Digitaalinen kuvankäsittely on muuttanut kuvien tuottamista ja julkaisemista. Digitaalisen kuvan ottaminen tai piirtämien, sekä sen muokkaaminen ja käsitteleminen on vaivatonta. Kuten mitä tahansa verkkomateriaalia, myös kuvia on helppo kopioida, muokata ja julkaista verkossa. Verkkolukutaitoinen on tietoinen siitä, että mikään kuva ei ole sataprosenttisella varmuudella aito.

KUVANLUKU | Tekijä ja tulkitsija | Semiotiikka | Kuvan tehtäviä | Kuvan rakenne


Sivun alkuun