navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Multimodaalisuus

MISTÄ TEKSTIT RAKENTUVAT?

Joudut liikuttamaan kursoria joko hiirellä tai näppäimistön avulla ja klikkaamaan ikoneita ja linkkejä päästäksesi liikkumaan verkossa. Välillä kuvat ja teksti liikkuvat ja tekstiä voi myös usein kuunnella. Ehkä kopioit paloja teksteistä ja raahaat niitä muistioon talteen tulevaa varten.


Kaikki tämä liittyy verkkoesitysten multimodaalisuuteen. Multimodaalisuus tarkoittaa verkkoesityksen koostumista monesta moodista. Moodeja ovat mm. teksti, kuva, ääni ja liike. Lukiessamme verkkosivuja, kaikki käytetyt moodit vaikuttavat tapaamme lukea ja tulkita saamaamme informaatiota. Esityksessä käytetyt moodit ovat sidottuja toisiinsa ja luovat yhdessä merkityksen. Jos moodin irroittaa kontekstistaan, merkitykset, joita annamme teksteille muuttuvat myös.

Tekstielementit voidaan jakaa seuraaviin moodeihin:

Lingvistinen moodi: kielellinen ilmaisu, esim. äänteistä koostuvat tavut, sanat ja lauseet...
Auditiivinen moodi: kuuloaistiin tukeutuva moodi, esim. puhe, musiikki, hiiren napautukset...
Spatiaalinen moodi: tilan käyttöön liittyvä moodi, esim. asettelu, jäsennys, ahtaus, väljyys…
Gesturaalinen moodi: eleisiin ja liikkeen havaitsemiseen liittyvä moodi, esim liikkuvat elementit verkossa...
Visuaalinen moodi: näköaistiin tukeutuva moodi, esim. kuvat, kaaviot, värien käyttö...

Verkossa on aiempaa helpompaa ja halvempaa julkaista monipuolisia multimodaalisia tekstejä. Multimodaalisuus kuitenkin asettaa verkkojulkaisijalle haasteita ja verkkosivu, joka ei hyödynnä digitaalisuuden mukanaan tuomaa potentiaalia saatetaan kokea vanhentuneena ja tylsänä.

Verkkoesityksen suunnittelu ja eri moodien hyödyntäminen siis kannattaa.

Kuvalukutaito on yksi verkon tärkeimmistä moodeista. Lue lisää kuvalukutaidosta.


Lähteitä ja linkkejä multimodaalisuudesta ja kuvanlukutaidosta:

Cope, B. and M. Kalantzis (eds.) 2000. Multiliteracies : literacy learning and the design of social futures. London: Routledge.

Harrison, C. 2003. Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. Technical Communication, 50(1). 40-60. Retrieved from http://www.candocareersolution.com/publication/0553.pdf 27.11.2003

Kress, G. and T. van Leeuwen 1996. Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge.

Snyder, I. (ed.) 1998. Page to Screen. Taking literacy into the electronic era. London: Routledge.

Lähteitä multimediasuunnitteluun - Isabel Pedersen
http://www.arts.uwaterloo.ca/~ipederse/navigate.html

Journal of Visual Literacy
http://www.cameron.edu/jvl/


Sivun alkuun