navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Omat taustamme ja lukeminen

KENEN VERKKO ON?

Aina kun luemme, tulkitsemme lukemaamme omista lähtökohdistamme.

Jos verkko on sinulle tuttu ympäristö, saattaa verkkohakujen opastus kuullostaa vanhan kertaukselta. Oudon alan tieteellinen teksti ei välttämättä taas avaudu äidinkielelläkään. Vieraisiin kulttuureihin tukeutuva teksti jää usein myös pinnalliseksi ilman asiantuntijan opastusta. Viittaukset juuri niihin klassikkoteoksiin, joita et ole lukenut, etkä nähnyt, eivät taida myöskään avautua. Roolipelimaailmaan perehtymätön jää varmaankin ulkopuoliseksi genren keskustelupalstoilla.

Jokainen ihminen on oman biografiansa muokkaama ja omat kokemuksemme ja aiempi tietomme aiheesta kuin aiheesta vaikuttaa suhtautumiseemme uuteen informaatioon eli siihen miten ymmärrämme tekstejä ja miten ne koemme.

Kokemukset ja tietämys karttuvat niisssä ryhmissä ja yhteisöissä joihin kuulumme. Voisikin väittää, että opimme lukemisen ja kirjoittamisen tapoja erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa.


Monikulttuurisuus ilmenee eri tasoilla. Urie Bronfenbrennerin ekologista systeemiteoriaa mukaileva kaavio voi auttaa jäsentämään niitä ryhmiä ja yhteisöjä, joihin kuulumme ja toisaalta hahmottamaan niitä ryhmiä, joiden jäseniä emme ole.

Monikulttuurisuus voi olla hyvinkin lokaalista eri ryhmiin kuulumista, sukupuoleen tai ikään sidottua tai vaikkapa kansallisuuksista tai uskonnollisista ja vakaumuksellisista lähtökohdista ilmenevää erilaisuutta.

Voit sijoittaa itsesi kaavion keskelle ja käydä mielessäsi läpi, mihin ryhmiin ja yhteisöihin itse kuulut ja mitkä kokemuksesi vaikuttavat siihen, millainen lukija olet juuri nyt.

Lue lisää...

Urie Bronfenbrenner
http://www.psy.pdx.edu/PsiCafe/KeyTheorists/Bronfenbrenner.htm#Overheads


Sivun alkuun