navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

MISTÄ VERKKO ON TEHTY?

Verkko on elektroninen ympäristö. Tästä johtuen kaikki painetun tekstin lukemisen tavat eivät päde verkkotekstejä luettaessa.

Verkko ja kirja eivät rakennu samalla tavalla. Verkossa informaatio on löydettävä ja osattava hakea. Kaiken kattavaa sisällysluetteloa ei ole.
Verkossa lukija ei käännä sivuja vaan joutuu itse päättämään mihin suuntaan etenee.

Tässä osiossa esittelemme verkon rakennetta, niin sanottua hyperlukemista, ja vertailemme painetun tekstin ja verkkotekstin lukemisen eroja.

 

Sivun alkuun