navi2
Kielikompassi
Aikataulu Sitemap Info

VI: ME TEKSTIN TUOTTAJINA - OHJEET

Tehtävänne on kirjoittaa loppu annetulle tekstille.

Suunnitelkaa tehtävää aluksi ryhmänne keskustelupalstalla.

Valitkaa ensin jokin näkökulma ja kirjoittajan rooli, ja määritelkää ne tarkoin. Miettikää keitä olette ja mihin pyritte tekstillä. Tavoittenanne on siis valita jonkinlainen tausta, jonka valossa kirjoitatte lopun annetulle tekstille.

Käyttäkää kirjoittaessanne kieltä, joka ilmentää taustaanne mahdollisimman hyvin. Pohtikaa myös, millaista tekstityyppiä tekstinne edustaa, tai millaiselle verkkoalueelle tekstinne voisi sijoittua.

Ideoikaa, kirjoittakaa tekstiä yhdessä, kommentoikaa, kritisoikaa ja hiokaa. Sitähän prosessikirjoittaminen on.

Seuraavalla sivulla näette tekstin, jonka lähteen paljastamme tehtävän suorittamisen jälkeen. Tekstiä on hieman muokattu. Tarkoituksena on kirjoittaa tekstille loppu. Lukekaa teksti ja siirtykää keskustelupalstalle. Kun oma tekstinne on valmis, kopiokaa teksti seuraavalle sivulle annetun tekstin jatkeeksi.

Sivun alkuun