navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Verkossa vaikuttamisesta

KENEN VERKKO ON?

Kuka verkossa vaikuttaa?
Onko verkko demokraattinen?
Kenen ääni verkossa kuuluu?
Kuka hyötyy verkon tarjoamasta informaatiosta ja viestintämahdollisuuksista?


Verkossa jokainen saa periaatteessa äänensä kuuluviin. Verkko ei kuitenkaan välttämättä ole niin demokraattinen kuin ajatellaan. On muistettava, ettei globaalius ja verkkosivujen saatavuus ole itsestään selvää. Verkkoon on mahdollista saada yhteys mistä päin maailmaa tahansa. Kaikilla ei tosin ole teknisiä taitoja verkkoselaimen käyttöön. Ja vaatiihan verkon hyödyntäminen teknisten taitojen lisäksi tietokoneen, virtaa ja verkkoyhteyden.

Verkkolukutaitoa tarkemmin miettiessä monikulttuurisuudelle herkistyminen tuskin on se ensimmäinen taito, kun tekniset valmiudet ja perustietotekniset taidot eivät ole hallinnassa. "Kaikille ovet eivät siis ole samalla lailla auki."Eri medioissa vaikuttaminen vaatii näiden medioiden tuntemusta. On tiedettävä millainen teksti toimii televisiomainoksena, millainen aamulehden sivulla. Samalla lailla verkkovaikuttaminen edellyttää verkon tuntemista.

Ne tahot, joilla on rahaa je resursseja sijoittaa osaamiseen ja verkkotuottamiseen näkyvät ja kuuluvat verkossa. Suuniteltu ja huoliteltu verkkoesitys ei ole nopea ja helppo toteuttaa, varsinkaan jos tavoitteena on hyödyntää median tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti ja rakentavasti.

Samalla kuitenkin verkkoympäristössä perinteisempiin painetun tekstin käytänteisiin tukeutuvat esitykset kärsivät, ja tärkeäkin informaatio voi jäädä huomiotta, kun sivu on raskas ja liian tekstipainotteinen.

Lue lisää...

Janks, H. 2000. Domination, Access, Diversity and Design: A Synthesis for Critical Literacy Education. Education Review, 52(2). Retrieved from http://search.epnet.com/login.asp 26.11.2003

Luke, A. 2000a. Critical literacy in Australia: A matter of context and standpoint. Journal of Adolescent & Adult Literacy. 43(5), 448-461. Retrieved from http://search.epnet.com/login.asp 26.11.2003

Esimerkkisivuja tekijyyden pohdintaan - New Mexico State University, USA
http://lib.nmsu.edu/instruction/evalexpl.html

Kriittisen medialukutaidon ja vaihtoehtomedioiden resursseja
http://mason.gmu.edu/~mdragiew/Critical%20Media%20Literacy.html

Urie Bronfenbrenner
http://www.psy.pdx.edu/PsiCafe/KeyTheorists/Bronfenbrenner.htm#OverheadsSivun alkuun