navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Verkkotiedon arviointi

TIEDON HAKU JA ARVIOINTI

"Information pretending to objectivity but possessing a hidden agenda of persuasion or a hidden bias is among the most common kind of information in our culture"
(Harris 1997. Http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm)

Tiedon arviointi on tärkeä osa kriittistä lukutaitoa. Verkossa tiedon arvioinnin tärkeys korostuu, koska siellä

• kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa.
• kenenkään ei tarvitse arvioida tai hyväksyä sisältöä ennen sen julkaisemista.
• erityisominaisuudet kuten hyperteksti vaikuttavat tiedon arviointiin.
• viihteen ja asiatiedon, sekä kaupallisen ja ei-kaupallisen tiedon rajat ovat häilyvämmät.
• tieto muuttuu ja vaihtuu nopeasti.
• vastuu tiedon käytöstä on aina käyttäjällä itsellään.

Perinteisissä tietolähteissä joku on suorittanut esikarsinnan puolestamme, mutta verkossa lukijan on tehtävä se itse.

Verkossa julkaistulla materiaalilla on aina tekijä ja päämäärä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi informoida, myydä, vakuuttaa, esittää mielipide tai muuttaa lukijan asenteita tai uskomuksia. Jo muutamalla peruskysymyksellä lukija voi arvioida, onko tieto luotettavaa, mihin sillä pyritään, ja vastaako se sitä, mitä ollaan etsimässä. Mikä sivusta tekee luotettavan? Mistä tai keneltä tieto on peräisin? Miksi minun tulisi uskoa juuri tähän tietoon? Miksi tieto on laitettu verkkoon?

Verkkotiedon arvioinnissa perinteisten tiedon arvioinnin kriteerien lisäksi tarvitaan myös joukko uusia kriteerejä. Seuraavat kysymykset auttavat arvioimaan tietoa verkkoaineiston eri elementtien kautta:

Sivun osoite Verkkosivun URL-osoite kertoo sivusta jo paljon:
• Verkkoalue (domain) kertoo usein, millaisesta sivusta on kysymys.
• Palvelin
Tekijä ja tarkoitus Verkkosivun on aina tehnyt joku jotain tarkoitusta varten. Tekijä, joka seisoo tuotoksensa takana, uskaltaa esittäytyä.
• Onko aineiston tekijä ja yhteystiedot selvästi mainittu?
• Annetaanko aineistossa tietoja tekijän pätevyydestä käsitellä aihetta?
• Onko aineiston julkaisija mainittu?
• Annetaanko julkaisijan tai aineiston tavoitteista tai tarkoituksesta tietoa?
Ajantasaisuus Onko julkaisu- tai päivityspäivämäärä merkitty?
Lähteet • Mistä tekijä on saanut tiedon?
• Onko aineistossa lähdeluetteloa tai viittauksia muihin lähteisiin?
• Onko lainattua aineistoa muutettu, onko siihen lupa?
Objektiivisuus • Onko asiatieto ja mielipiteet erotettu selvästi toisistaan?
• Tuodaanko mahdollisen sponsorin tai julkaisijan omat intressit selvästi esiin?
Linkit • Miten linkit muihin lähteisiin on järjestetty ja arvioitu?
• Toimivatko linkit?
• Tarjoavatko linkit muita näkökulmia aiheeseen?
Onko sivulle linkitetty muualta? • Hakukone: link: URL
• Haku tekijän nimellä
• Millaiseilta sivuilta ja miten paljon aineistoon on linkitetty?
• Mitä aineistosta sanotaan muualla?
Miksi sivu on laitettu verkkoon?  


Lue lisää tiedon arvioinnista...

Kalifornian yliopiston kirjasto - tiedon kriittisen arvioinnin opas
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Evaluation.html

Kalifornian yliopiston kirjasto - verkkotiedonhaun tutoriaali
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html

Cornellin yliopiston kirjasto - verkkosivujen arvioinnin opas http://www.library.cornell.edu/okuref/research/webeval.html

Ohion osavaltion yliopistojen kirjastojen verkkosivujen arvioinnin opas
http://gateway.lib.ohio-state.edu/tutor/les1/

 

Sivun alkuun