navi2
Kielikompassi
Aikataulu Sitemap Info

IV MITÄ ON LUKEMINEN VERKOSSA?


Tässä osiossa mietimme millaista verkkolukeminen on ja millaisia strategioita verkkoluku edellyttää. Osio koostuu viidestä tehtävästä.

Pohdimme ensin verkkolukemista kahden tehtävän ohjaamana, jonka jälkeen siirrymme tutkimaan verkon tekstien ominaisuuksia lähemmin ja lopuksi mietimme vielä, millainen on hyvä verkkoteksti.

Kun avaat verkkosivun, mitä teet? Eroaako verkkolukeminen paperilta lukemisesta? Mistä verkkosivu oikein rakentuu? Mistä verkkosivun ominaisuudesta on tässä kyse? Rakennamme yhdessä näkemyksemme hyvästä verkkotuottamisesta.

Olet varmaankin jo kielten kursseilla kuullut erilaisista lukustrategioista kuten silmäilystä ja selailusta sekä pääkohtien etsimisestä tekstistä. Näitä asioita voit tarpeen mukaan kerrata TILA:n akateemisen lukemisen sivuilta.

Sivun alkuun
Etappi8 Etappi7 Etappi6 Etappi5 Etappi4 Etappi3 Etappi2 Etappi1