navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Mitä on ?
AVAILABLE DESIGNS

MITEN MERKITYS SYNTYY?

Luomme merkityksiä olemassa olevien resurssien, merkityslähteiden (Available designs), pohjalta.

Maailma on täynnä tekstejä, jo olemassa olevia kulttuurisia resursseja, joiden saatavuus vaihtelee. Tekstit rakentuvat merkitysjärjestelmien ja jo olemassa olevien diskurssien, tiedon esittämiskäytänteiden, varaan.

Sanalla teksti viittaamme kaikenlaisiin esityksiin. Kirjoitetun tekstin ohella myös kuvaa, ääntä tai liikettä sisältävät esitykset ovat tekstejä. Toisin sanoen Tv-ohjelma, kirja, valokuvakollaasi tai vaikkapa verkkosivu ovat myös tekstejä.

Jokainen teksti on aikansa ja paikkansa tuotos. Usein kuulee sanottavan, että verkko mahdollistaa ajasta ja paikasta vapautumisen. On totta, että verkko helpottaa tekstien saatavuutta, mutta tekstin on silti luonut joku tai jotkut, tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan, tiettyihin kulttuurisidonnaisiin käytänteisiin tukeutuen.

Tekstejä voi tutkia vaikkapa seuraavia käsitteitä käyttäen:
  • Diskurssi: Tiedon ja sen tavanomaisen ilmaisutavan muoto, jossa ilmenevät tietyt interessit.
  • Tyyli: Tekstin kaikki semioottiset ominaisuudet, esimerkiksi kieli, asettelu ja kuvat.
  • Genre: Tekstin muodot tai järjestys, joka on sidoksissa sosiaalisiin tilanteisiin tai sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
  • Murre: Murre voi olla alueellinen tai vaikkapa ikään sidottu.
  • Ääni: Ääni on aina yksilöllinen ja persoonallinen.
  • Intertekstuaalisuus: Tekstit ovat sidoksissa aiempiin teksteihin.

Teksti on yhteisön konventioiden mukainen riippuen siitä, mihin tarkoitukseen ja missä sosiaalisessa tilassa se on luotu. Esimerkiksi virastojen asiakirjoissa tai vaikkapa tieteellisen tiedon julkaisussa noudatetaan yhteisössä sovittuja käytänteitä. Toisaalta käytämme erilaista ilmaisutapaa esimerkiksi työ- tai kotiympäristössä. Säköpostiviesti tai verkkokeskustelu noudattaa myös tiettyjä, sovittuja konventioita, jotka heijastavat ja ovat sidoksissa muihin viestinnän muotoihin.

Aina kun toimimme merkityksellisesti, vaikkapa kirjoitamme, tukeudumme siis jo olemassa oleviin tapoihin kirjoittaa. Käytämme niitä merkitysjärjestelmiä, jotka tunnemme, siten, miten osaamme niitä käyttää.

Lisää aiheesta:

Cope, B. and M. Kalantzis (eds.) 2000. Multiliteracies : literacy learning and the design of social futures. London: Routledge.

Putting Multiliteracies to the Test, Bill Cope & Mary Kalantzis
http://www.edoz.com.au/educationaustralia/archive/features/mult1.html

 

Sivun alkuun