navi2
Kielikompassi
Aikataulu Sitemap Info

VI: ME TEKSTIN TUOTTAJINA


Tähän mennessä olemme lukeneet ja arvioineet erilaisia verkkotekstejä monelta eri kantilta. Olemme arvioineet mm. tekstityyppejä, tekstin toiminnaliisuutta, tekijyyttä ja luotettavuutta. Kriittinen lukeminen onkin tärkeä osa lukutaitoa.

Lukutaitoon kuuluu kuitenkin myös kirjoittaminen. Usein kirjoittamista pidetään helpompana kuin mitä se itse asiassa onkaan, ja lukijoita ei aina muisteta sen kummemmin ajatella. Seuraavaksi sovellamme kriittisen lukemisen taitojamme toisin päin, ja tuotamme itse tekstin.

Ryhmässä prosessikirjoittamisen kautta tekstien laatu parhaimmillaan nousee. Seuraavissa tehtävässä toimimme taas omassa pienryhmässämme.Lue tarkemmat tehtäväohjeet seuraavalta sivulta.

Sivun alkuun