navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Kuvan tehtäviä

MISTÄ TEKSTIT RAKENTUVAT?

Kuvan ja tekstin yhdistäminen on tuttua jo painetuista teksteistä, eikä se ole verkon tuoma uusi ominaisuus. Perinteisesti tekstiä on kuitenkin pidetty tärkeämpänä osana tätä yhdistelmää, jota kuva on täydentänyt. Elektroninen kulttuuri on kuitenkin luonut kuvalle uusia tehtäviä.

Kuva pitää aina tulkita ympäristössään: sama kuva voi eri ympäristöissä saada hyvin erilaisia merkityksiä, ja toisaalta kontekstista irrotettuna kuvan tulkinta riippuu entistä enemmän lukijasta itsestään. Sen lisäksi, että kuvanlukuun vaikuttavat lukijan aiempi kokemus ja tietämys, myös konteksti, johon kuva on sijoitettu, ohjaa lukijaansa lukemaan kuvaa tietyllä tavalla.

Kuvalla on tekstin yhteydessä erilaisia tehtäviä. Kuva voi toimia

  • esimerkkinä, jolloin kuvalla havainnollistetaan, miltä jokin tekstissä esitetty asia voi näyttää, tai painotetaan tiettya asiaa tekstissä.
  • itsenäisenä tietolähteenä tai todisteena, jolloin kuva antaa lukijalle uutta tietoa, tai vahvistaa tekstin jotakin näkökulmaa.
  • tunteen ilmaisijana, jolloin kuvalla ilmaistaan esimerkiksi mielipidettä tai tunnetta, tai annetaan tekstille tietty vivahde tai sävy.
  • linkkinä. Verkossa kuva tai osa siitä voi tekstin lailla toimia linkkinä toiselle sivulle. Kuva ja teksti ovat ikään kuin saman prosessin kaksi eri muotoa.
  • tekstin korvaajana. Verkossa kuva korvaa entistä useammin tekstin kokonaan. Tämän takia kuvanlukutaito on verkossa erityisen tärkeää.

Kuva voi toimia myös monessa tehtävässä samanaikaisesti. Edellä on mainittu muutamia tehtäviä, joita kuvalla on. Keksitkö lisää?

KUVANLUKU | Tekijä ja tulkitsija | Semiotiikka | Kuvan tehtäviä | Kuvan rakenne


Sivun alkuun