navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Kysymään oppiminen

TIEDON HAKU JA ARVIOINTI

"The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one." - Mark Twain

Informaatiotulvan kanssa toimeen tuleminen edellyttää informaation arviointi- ja jäsentämistaitoja.

Aikaa ja voimia säästääkeseen kannattaa ennen monen tunnin hakuyrityksiä verkosta pysähtyä rajaamaan aihetta ja miettiä, millaista informaatiota oikeastaan tarvitsee. Osaamalla kysyä hyviä rajattuja ja kohdennettuja kysymyksiä säästää aikaa ja turhautumista verkkosivujen kahlaamisessa. Kysymysten asettelua voidaankin pitää jokaisen tiedonhankinta- ja tutkimusmatkan perustana.

Avainsanoja voi koota monin tavoin vaikkapa miellekartan avulla, jotta koko informaation tarve hahmottuu.

Miellekartta-aiheisia linkkejä:

Miellekartoista ja käsitekartoista oppimisen ja tiedon jäsentämisen tukena

(University of St. Thomas (UST), St. Paul, Minnesota, USA)


Kysymystyypittelyä:

Avainsanat voi myös purkaa auki kysymyksiksi, joihin haluaa vastauksen. Kysymyksiä voi luokitella monin tavoin ja riippuukin paljolti kysymyksestä, millaisen vastauksen saa.


Kysymykset voidaan jakaa avoimiin ja suljettuihin riippuen siitä, millainen vastaus on sopiva. Voit myös miettiä, ovatko kysymyksesi tarpeeksi monipuolisia, jotta saat tarvitsemaasi informaatiota.
Sivun alkuun