Kielikompassi
Aikataulu Sitemap Info
Kielikompassi - NETRO

VIII: LOPPUTYÖ - OHJEET

Pankki rakentuu näkemykseen verkkolukutaidosta, jonka mukaan median tunteminen ja merkityksen rakentumisen ymmärtäminen ovat verkkolukutaidon kaksi tärkeää osakokonaisuutta.

Pankkiin kootut tietopaketit ja linkit ovat kuitenkin vain yksi näkemys verkkolukutaitoon liittyvistä aiheista ja voi olla, että olet huomannut jo verkkolukemiseen liittyvän paljon sellaisia asioita, joista Pankissa ei puhuta.


Lopputyö on mahdollisuus tehdä Pankista kattavampi ja syvempi katsaus verkkolukutaitoon. Lopputyöt julkaistaan Pankissa.

Valitkaa yhdessä Pankista aihe, joka kiinnostaa teitä eniten tai josta mielestänne ei kerrota tarpeeksi. Ottakaa selvää aiheesta verkkoa ja jo oppimaanne hyödyntäen. Tuottakaa Pankkiin oma esityksenne aiheesta. Se voi olla jäsennelty verkkoteksti, miellekartta, arvioitu ja pohdittu laadukas linkkikokoelma tai jokin muu.

Verkkosivua ei tarvitse osata tuottaa itse. Käytössämme on tarvittaessa skanneri ja digikamera. Tekstien tuottaminen ja verkko-osoitteiden kerääminen varmasti onnistuu kaikilta.

Jos lopputyönne ei ole digitaalinen, Tuomas tekee siitä sellaisen. Palauttakaa työ kirjekuoressa huoneeseen P127, nimellä "Netro". Liittäkää kuoreen tarkat ohjeet verkkoesityksen muodosta sekä kaikkien tekijöiden nimet.

Jos lopputyönne on digitaalinen (esim. tekstitiedosto, verkkosivu, digikuva...) lähettäkää se liitetiedostona osoitteeseen saeronen@cc.jyu.fi.

Muistakaa kertoa, jos haluatte Tuomaksen muokkaavan lopputyötänne.
Tuomas haluaa tarkat ohjeet. :)

Valmistautukaa ryhmissänne esittelemään lopputöitänne viimeisellä tapaamiskerralla.

Sivun alkuun