Kielikompassi
Aikataulu Sitemap Info

VI: VERKKOALUEET

"…Julkinen vai ei, vai globaali vai…?"

Kuten jo varmaan luit pankista, verkon voi ajatella jakautuvan eräänlaisiin verkkoalueisiin, joiden avulla verkkoa voi jäsentää.

Verkkotekstin voisi näin ollen sijoittaa tietylle kohdalle tiettyä verkkoaluetta. Tällöin verkkotekstit erottuisivat toisistaan ilman, että niitä pyrittäisiin mahduttamaan perinteisempiin tekstityyppeihin.Ahaa. Kokeillaanpa.

Tutustu allaoleviin verkkosivuihin siten, että osaat arvioida niitä.

Tehtävänäsi on miettiä mille kohdalle alla olevia jatkumoita sijoittaisit sivut.

Napauta jokaisen jatkumon mielestäsi osuvinta kohtaa ja lähetä kaikki vastauksesi eteenpäin.

Mietithän aina valintoja tehdessäsi myös perusteluja niille? Pankista voit kerrata jatkumoiden sisältöjä.
Sivun alkuun
Etappi8 Etappi7 Etappi6 Etappi5 Etappi4 Etappi3 Etappi2 Etappi1