navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Verkon rakenne

MISTÄ VERKKO ON TEHTY?

Verkkomateriaali on järjestetty monin eri tavoin. Jokainen verkossa oleva dokumentti sijaitsee fyysisesti tietyssä paikassa. Sen löytämiseksi verkossa on tarjolla monenlaisia tiedonhakupalveluja ja välineitä. Tiedonhaun kannalta verkossa on ikäänkuin kaksi kerrosta: pintakerros, jossa tietoa haetaan hakukoneilla, sekä syväkerros, jonka tietokantoihin tietoa on kerätty ja luokiteltu tiedonhakemista varten.

 

Hakukoneet ja aihehakemistot

Hakukoneet voidaan toimintansa mukaan jakaa edelleen yleisiin hakukoneisiin, metahakukoneisiin ja erikoistuneisiin tai alakohtaisiin hakukoneisiin, sekä aihehakemistoihin.

Hakukoneen toiminnan oppii parhaiten käyttämällä sitä, ja kokeilemalla erilaisia hakutapoja. Eri hakukoneita käytetään siinä mielessä samalla tavalla, että niissä on kenttä, johon syotetään hakusana tai -sanat. Hakukone analysoi hakulauseen, vertaa sitä tietokantaansa, ja palauttaa hakijalle joukon linkkejä.

Hakukoneiden toiminnassa ja hakujen muotoilussa on kuitenkin eroja. Sivujen analysointi tapahtuu eri hakukoneissa eri menetelmillä, ja hakujen muotoilussa käytetään erilaisia erikoiskäskyjä ja tarkennuksia. Tiedonhaussa säästää aikaa ja vaivaa, ja tiedonhausta saa tehokkaampaa tutustumalla siihen, miten hakukone toimii ja miten hakuja voi rajata ja kontrolloida.

Hakukoneet löytävät keskimäärin vain noin 15% kaikesta Internetin materiaalista. Hakukone kannattaakin ajatella pikemminkin vastaukseen ohjaavana välineenä kuin kaikkitietävänä vastauskoneena. Liäksi on hyvä muistaa, että tiedon arviointi alkaa jo hakukoneen antamasta hakutuloksesta.

Seuraavaksi esittelemme lyhyesti hakukonetyyppejä, ja annamme muutamia esimerkkejä erilaisista hakukoneista.

  Kuvaus Esimerkkejä
Yleiset hakukoneet Ohjelmia, jotka etsivät verkosta jatkuvasti uusia sivuja, analysoivat sivut ja liittävät ne hakemistoonsa. Ne ovat siis valtavia indeksoituja tietokantoja verkkomateriaaleista. AllTheWeb
Google
Altavista
HotBot
Metahakukoneet
Eivät pidä yllä omaa tietokantaa, vaan lähettävät haun monelle hakukoneelle samanaikaisesti, ja keräävät käyttäjille linkkilistan eri hakukoneiden vastauksista. Tämän takia metahakukoneiden tulos on määrältään suuri, mutta tulokset saattavat olla epätarkkoja. Tarkemman tuloksen saakin yleensä käyttämällä useampaa hakukonetta erikseen.

MetaCrawler
WebCrawler
Aihehakemistot
Aihehakemistotovat ovat muiden hakukoneiden tapaan ohjelmia, jotka suorittavat hakijan hakuja tietokannastaan. Ero muihin hakukoneisiin on, että hakutulos esitetään eräänlaisena indeksoituna linkkikirjastona, jossa linkit on luokiteltu aiheen mukaan kategorioihin. Hakutuloksessa hakija voi edetä muutamasta pääaiheesta ala-aiheisiin ja lopuksi itse dokumenttiin. Vaikka aihehakemistot usein antavat suppeamman hakutuloksen kuin yleiset hakukoneet, saattavat niiden tulokset olla osuvampia ja tasokkaampia kuin yleisten hakukoneiden tulokset, sillä aineisto aihehakemistojen tietokantoihin valitaan yleensä jonkinlaisten kriteerien perusteella. Aihehakemistoja kannattaa käyttä esimerkiksi silloin, jos haun rajaaminen tai jäsentäminen on vaikeaa.

Yahoo
WWW Virtual Library

 

Hakukoneita on listattu ja esitelty tarkemmin esimerkiksi seuraavissa paikoissa:


Oulun yliopiston kirjasto - Internetin hakukoneita ja aihehakemistoja
http://www.kirjasto.oulu.fi/yhteyksia/hakukoneet.html

Oulun yliopiston ATK-keskus - hakukoneiden käyttöohjeita
http://www.oulu.fi/pohti/hakuohj.html

Kuopion yliopiston kirjaston tiedonhakuopas
http://www.uku.fi/verkkopalvelu/aihe.html

Oulun yliopiston kirjasto: hakukoneet
http://www.kirjasto.oulu.fi/yhteyksia/hakukoneet.html


Tietokannat

Tietokanta on tiettyyn aiheeseen tai kohteeseen keskittynyt kokoelma dokumentteja tai viitteitä. Verkossa tarjolla on lukuisia erikoisalojen tietokantoja. Osa tietokannoista on vapaasti käytettävissä, osa maksullisia. Tietokantoja ovat esimerkiksi

  • Kirjastojen luettelot
  • Artikkelitietokannat
  • Sanakirjat
  • Elektroniset lehdet ja kirjat
  • Elektroniset tietosanakirjat

Kattavia luetteloita ja linkkejä eri alojen verkkotietokantoihin on koottu mm. monien korkeakoulujen kirjastojen sivuille. Kannattaa tutustua esimerkiksi seuraaviin

Jyväskylän yliopiston kirjasto - tiedonhankinta eri aloilta
Tampereen yliopiston kirjaston tietokannat
Helsingin ylioisiton kirjasto - verkkoaineistot
Onlinenewspapers.com - tuhansia verkkolehtiä

Sivun alkuun