navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

KENEN VERKKO ON?

In reading any particular text one must by definition engage with ”reading the world”
(Freire and Macedo 1987)

Jokainen verkkoteksti on oman paikkansa ja aikansa tuotos. Jokaisella tekstillä on tekijä. Tekstit ovat siis (halusimme tai emme) sidottuja kulttuuriin ja heijastelevat monia kulttuurisia valtasuhteita, sosiaalisia suhteita sekä ideologioita.

Maailmankuvamme, uskomuksemme, ja toimintamme perustuvat omiin näkemyksiimme ja kokemuksiimme. Vaikkakin verkkosivujen saatavuus on globaalilla tasolla, on verkkosivujen lukemisessa varmasti haasteita jatkossakin. Voit nopeasti ladata kotikoneellesi verkkosivuja maapallon toiselta puolelta mutta pystytkö näkemään tekijän sivujen takana saati lähestymään tekijän tavoitteita hänen omista lähtökohdistaan? Verkossakaan lukija ei voi nojata täysin omaan kulttuuriinsa, vaan tekstejä on katsottava myös tekijän mahdollisista lähtökohdista.

Tässä osiossa Pankkia käsittelemme verkon kulttuurisuutta pohtimalla omia taustojamme sekä monikulttuurisuuden ja länsimaisuuden ilmentymiä verkossa. Opastamme verkkosivujen tekijöiden metsästykseen ja pohdimme verkossa vaikuttamista. Lopuksi herättelemme keskustelua verkon kielestä.


Sivun alkuun