navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

Semiotiikka

MISTÄ TEKSTIT RAKENTUVAT?

Semiotiikka on merkkien tutkimusta. Olemme jokapäiväisessä elämässämme koko ajan merkkien ympäröiminä. Kieli ja värit ovat esimerkkejä meitä ympäröivistä merkeistä. Tiedämme esimerkiksi, että liikenteessä vihreä valo merkitsee käskyä "mene".

Sosiaalinen semiotiikka on sosiaalisten merkitysten ja toiminnan tutkimusta. Se tutkii, miten ihmiset käyttävät merkkejä yhteisöllisen elämisen rakentamiseen. Koska jokainen yhteisö on erilainen, ovat myös merkkijärjestelmät erilaisia.

Visuaalisessa semiotiikassa kuvat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan (Harrison 2003):

  • Ikoni
    Kuva on ikoninen, jos se on samanlainen tai muistuttaa kuvaamaansa kohdetta. Ikoneita ovat esimerkiksi maalaus, valokuva tai kartta. Verkossa esimerkki ikonista on selainohjeman talon kuva, joka tarkoittaa kotisivua.
  • Indeksi
    Kuva on indeksi, jos ymmärrämme sen tarkoittavan tiettyä kohdetta. Esimerkiksi verkkosivulla ylöspäin osoittava nuoli on indeksi, jos ymmärrämme sen tarkoittavan inkkiä sivun alkuun.
  • Symboli
    Kuva on symboli, jos sillä ei ole visuaalista eikä käsitteellistä yhteyttä kuvaamaansa kohteeseen. Tiedämme kuvan merkityksen vain siksi, että sille on yhteisössämme sovittu jokin merkitys. Esimerkiksi verkossa alleviivattu sana on symboli, koska on sovittu, että se tarkoittaa verkkoympäristössä linkkiä.

Verkko voidaan laajalti nähdä omana yhteisönään, jolla on oma merkkijärjestelmänsä. Graafiset käyttöliittymät ja verkkoselaimet toimivat pitkälti merkkien varassa. Verkkosivun tekijä toimii verkossa sovittujen merkkien varassa, ja oletuksena on tietty yleisö, joka tuntee merkkijärjestelmän. Koska jokainen verkon käyttäjä toimii kuitenkin myös omassa kulttuuriyhteisössään, merkkien tulkintaan vaikuttavat myös oman kulttuurin merkitysjärjestelmät. Esimerkiksi eri väreillä on eri kulttuureissa hyvinkin erilaisia merkityksiä, ja onkin mahdotonta tehdä verkkosivua, jonka merkitys olisi kaikille sama.

Harrison, C. 2003. Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning. Technical Communication, 50(1). 40-60. Retrieved from http://www.candocareersolution.com/publication/0553.pdf 27.11.2003

KUVANLUKU | Tekijä ja tulkitsija | Semiotiikka | Kuvan tehtäviä | Kuvan rakenne

Sivun alkuun