navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

MITEN MERKITYS SYNTYY?

 


Netron taustalla on pedagoginen ajattelutapa, monilukutaidon pedagogiikka, (The pedagogy of multiliteracies) (Cope & Kalantzis 2000). Tämän ajattelutavan mukaan lukeminen on sosiaalinen prosessi, johon liittyy paljon muutakin kuin mitä ensi ajattelulla käsitämme lukemisena. Netrossa voit pohtia muutamia näistä lukutaidon monista osa-alueista.

Termi monilukutaito (Multiliteracies) viittaa ajatukseen, jonka mukaan lukutaito on monien erilaisten lukutaitojen yhdistelmä. Käytämme useita medioita ja viestintäkanavia, ja toimimme monien kielten ja kulttuurien keskellä. Nämä kaikki vaativat omanlaisensa lukutaidon. Luomme kokonaiskäsityksemme asioista monien medioiden jä lähteiden kautta.

Lukutaito voidaan nähdä merkityksen rakentamisen prosessina. Multiliteracies-ajattelun mukaan merkityksen luominen on kolmivaiheinen prosessi. Merkityksen luominen alkaa merkityslähteistä (Available designs). Käytämme merkityslähteitä eri tavoilla (Designing), ja tuloksena luomme uuden merkityksen (The redesigned).

Mitä tämä sitten konkreettisesti tarkoittaa? Miten luomme merkityksiä Netrossa? Tarkastelemme seuraavaksi asiaa prosessin eri vaiheiden kautta.

Available designs – Mitä on?
Designing –Mitä me sillä?
The Redesigned – Mitä sitten?

Lisää aiheesta:

Cope, B. and M. Kalantzis (eds.) 2000. Multiliteracies : literacy learning and the design of social futures. London: Routledge.

Putting Multiliteracies to the Test, Bill Cope & Mary Kalantzis
http://www.edoz.com.au/educationaustralia/archive/features/mult1.html

Sivun alkuun