navi2
Kielikompassi
Polku Pysäkki Pankki Aikataulu Sitemap Info

MISTÄ VERKKOTEKSTIT RAKENTUVAT?

Verkkosivuja luetaan useimmiten ruudulta. Verkkosivut koostuvat monista elementeistä eli moodeista. Sivujen lukemiseen liittyy niin näkyvää toimintaa kuin mielensisäisiä merkityksenantoprosesseja.

Tässä osiossa käsittelemme verkon moodeja. Kerromme ensin multimodaalisuudesta, eli siitä miten monista eri moodeista verkkosivut rakentuvat. Sitten keskitymme tarkemmin kuviin ja kuvanlukutaitoon.


Sivun alkuun