Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Esittelijä

Ennen kokousta esittelijä

  • valmistautuu päätösasian esittelyyn huolellisesti, esimerkiksi hankkimalla tarpeelliset taustatiedot päätöksenteon pohjaksi
  • esittelee käsiteltävän päätösasian omassa esittelypuheenvuorossaan eli ns. johtopuheenvuorossa
  • rakentaa puheenvuoronsa huolella ennalta, perustelee ja havainnollistaa sanottavansa.

Huom. esittelypakkoa kuntalain tapaan ei yhdistyksissä ole, mutta hyvään päätöksentekotapaan kuuluu päätösasioiden riittävä ennakkovalmistelu.Kielikompassi>> Tietomajakka>>