Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Johdantoa sivuston sisältöihin

Sivusto sisältää kaksi kokonaisuutta: tekstiosan ja sanaston.

Tekstiosassa esitellään kokoustekniikan ydinaines. Sisällön rakentuminen näkyy vasemmasta palkista; oranssien pääsivujen alle aukeavat harmaat sekä vaalean ruskeat alasivut. Tekstissä kokous kuvataan kolmivaiheisena viestintäprosessina. Prosessin vaiheet ovat valmistelu ja valmistautuminen, itse kokoustilanne ja sen jälkihoito. Sama kolmijako löytyy tietysti muistakin viestintäprosesseista, myös neuvottelusta.

Tekstiosasta on linkkejä sanastoon. Linkit sanastoon avautuvat omaan ikkunaansa. Mikäli ikkunaa ei sulje, kun se on luettu, päivittyvät kaikki linkit samaan jo avattuun ikkunaan sivun alalaitaan. Ikkuna tulee siis sulkea, jos haluaa linkkien avautuvan suoraan näkyville.

Sanastoon päästään sivun ylälaidasta. Sanasto on laadittu oppimisen avuksi niin, että sieltä voidaan nopeasti tarkistaa kokousteknisten termien sisältö. Kunkin sanan kohdalle on linkitetty myös ylä-, ala- ja rinnakkaiskäsitteet. Linkki näkyy alleviivattuna, kuten kaikki linkit materiaalissa.

Sivun ylälaidasta löytyvät myös tehtävät, videot, linkit, tekijät sekä sivukartta. Tehtäväosuus on tarkoitettu puheviestinnän ohjattuun itseopiskeluun. Tehtävät sovitaan puheviestinnän opettajan kanssa yhteisesti neuvotellen. Myös tehtävien palauttamisesta, suoritusajasta sekä palautetuokiosta sovitaan ennen itseopiskelun aloittamista. Videot tukevat tekstin sisältöjä ja noudattavat samaa rakennetta kuin sivusto muutenkin. Videoita voi katsoa kokonaisuutena tai osissa keskittyen tiettyyn aiheeseen. Videosivun lisäksi myös tekstiosasta on linkkejä samaa aihealuetta käsitteleviin videoklippeihin.

Lähteinä oppimateriaalin laadinnassa on käytetty Jyväskylän yliopistossa laadittuja kokoussanastoja sekä muita yleisimpiä suomalaisia kokous- ja neuvottelutaidon oppikirjoja. Useimmat tekstiosan ja sanaston määritelmistä pohjautuvat kuitenkin suoraan yhdistyslakiin. Sivun ylälaidasta löytyy tarkat tiedot lähdekirjallisuudesta sekä linkit aiheeseen liittyviin www-sivuihin.

Sivustolta löydät tietoa seuraavien ikonien takaa:

Klikatessasi sivustolla tällaista kuvaa pääset katsoamaan asiakirja-malleja. Mallit aukeavat word-tiedostoina.

Tämä ikonin kohdalla kerrotaan, mistä löytyy lisätietoa aiheesta.

Tätä ikonia painamalla pääset katsomaan videomateriaalina olevaa opetustuokiota Quicktime-muodossa.

Tätä ikonia painamalla näet saman opetustuokion Windows Media -muodossa. Opetustuokioita löydät aihealueittain tekstin seasta. Lisäksi kaikki opetusvideot ovat koottuna videot-sivulle.

Kielikompassi>> Tietomajakka>>