Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Muut asiat

Muilla asioilla tarkoitetaan kokouksen aikana esille tulevia valmistelemattomia asioita tai sellaisia vähämerkityksisiä asioita, joista kokous voi tehdä päätöksiä ilman, että niistä on ollut mainintaa kokouskutsussa. Lisäksi käsitellään ne ilmoitusasiat, joista syntyi keskustelua, ja jotka näin ollen siirrettiin tähän kohtaan.

Merkittävissä asioissa päätöksenteko siirretään seuraavaan kokoukseen. Keskustelu näistä on toisinaan paikallaan, koska se tuo esille jäsenten käsitykset, odotukset ja toiveet asian hoitamisesta ja koska se näin luo pohjaa varsinaiselle, seuraavassa kokouksessa tapahtuvalle päätöksenteolle.

Kielikompassi>> Tietomajakka>>