Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Päätösasiat

Päätösasiat eli varsinaiset kokousasiat ovat asioita, joita varten kokous on kutsuttu koolle. (Tällaisia asioita harjoituksissamme ovat esimerkiksi stipendin jakaminen, kevätretken kohteesta sopiminen, edustajan nimeäminen ja vaikkapa erilaiset periaatekysymykset, esimerkiksi yhdistyksen toiminnan kehittäminen.)

Yhdistyslaki (23–24 §) määrää, mitkä päätettävistä asioista on mainittava kokouskutsussa. Esityslista puolestaan kertoo päätösasioiden käsittelyjärjestyksen kokouksessa. Jokainen päätösasia merkitään omaksi kohdakseen. Kun esityslista on alkutoimissa kohdassa "esityslistan hyväksyminen" hyväksytty, sitä voidaan kokouksen kuluessa muuttaa ainoastaan kokouksen päätöksellä. Esityslistan muuttamista kesken kokousta ehdotetaan työjärjestyspuheenvuorossa.

Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt määräävät, mitä asioita vuosikokouksessa tulee käsitellä. Tällaisia vuosikokouksen päätösasioita ovat mm. yhdistyksen hallituksen valinta, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen hyväksyminen sekä tilikauden, tilinpäätöksen ja vastuuvapauden vahvistaminen.

Jäsenen oikeuksiin kuuluu saada ehdottaa päätettäviksi tarkoitettuja asioita esityslistalle. Mikäli puheenjohtaja ja / tai sihteeri eivät kuitenkaan ota ehdotettua asiaa käsiteltäväksi, jäsenellä on oikeus vaatia yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle. Koollekutsumisen ehtona kuitenkin on, että yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä yhtyy vaatimukseen asian käsittelemiseksi. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti.

Kielikompassi>> Tietomajakka>>