Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Dokumentointi

Pöytäkirja on virallinen asiakirja kokouksen kulusta. Yhdistyslain (31 §) mukaan kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan laatii kokouksen sihteeri. Pöytäkirja on myös allekirjoitettava ja tarkastettava.

Pöytäkirja voi olla tyyliltään esityslistapöytäkirja, jolloin ennalta lähetettyä esityslistaa täydennetään kokouksen jälkeen päätöspöytäkirjaksi. Pöytäkirja voi olla muodoltaan myös perinteinen.

Malli pöytäkirjasta.

Kielikompassi>> Tietomajakka>>