Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasiat ovat tiedotusasioita, joista ei tehdä päätöksiä ja joista ei yleensä keskustella. Sihteeri ainoastaan kirjaa ilmoitusasiat pöytäkirjaan.

Tarkennuskysymyksiä ja tarkennuksia voidaan esittää tässä esityslistan kohdassa, mutta varsinaista keskustelua niistä ei sallita. Myöskään päätöksiä ei voida tässä kohdassa tehdä.

Ilmoitusasiat voivat olla "merkitään tiedoksi" -asioita eli esimerkiksi lyhyitä selostuksia jo tapahtuneesta tai tulevasta toiminnasta (esimerkiksi tiedot hoidetuista edustustehtävistä, uusista jäsenistä, kutsuista, kirjeistä ja tulevista tapahtumista).

Mikäli asia synnyttää keskustelua, ja mikäli se vaatii päätöksen tekemistä, asia on siirrettävä joko kohtaan muut asiat tai seuraavan kokouksen varsinaiseksi päätösasiaksi.


Kielikompassi>> Tietomajakka>>