Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Osanottajan oikeudet

Osallistujilla on erilaisia oikeuksia, joita ovat läsnäolo-oikeus, puheoikeus ja äänioikeus.

Läsnäolo-oikeus

Puheoikeus

 • kokouksen osanottajan oikeus käyttää puheenvuoroja ja osallistua keskusteluun
 • yhdistyksen täysivaltaisilla jäsenillä on puheoikeus
 • puheoikeus voidaan myöntää esimerkiksi kokoukseen ulkopuolisena pyydetylle asiantuntijalle
 • mahdollistaa päätöksiin vaikuttamisen.

Äänioikeus

 • kokouksen osanottajan oikeus osallistua kokouksen päätöksentekoon äänestyksissä ja vaaleissa
 • kokouksen ulkopuolisella asiantuntijalla tai ulkopuolisella asian esittelijällä (ei-jäsenellä) on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
 • kokouksen puheenjohtajalla, joka on yhdistyksen jäsen, on äänioikeus
 • yhdistyksen kannatusjäsenellä ei yleensä ole äänioikeutta.

Täysivaltainen / vajaavaltainen osanottaja

 • kokouksen osanottaja, jolla on sekä puhe- että äänioikeus, on täysivaltainen
 • vajaavaltaisella näitä oikeuksia ei ole tai niitä on rajoitettu.

Edustaja, valtuutettu

 • henkilö, jolle on myönnetty oikeus edustaa yhdistystä ja kirjoittaa yhdistyksen nimi
 • edustaja tarvitsee toimiakseen valtakirjan, esimerkiksi silloin, kun edustaja liittomuotoisissa kokouksissa edustaa yksittäistä yhdistystä.
Kielikompassi>> Tietomajakka>>