Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Tervetuloa oppimaan kokoustekniikkaa!

Kokoustekniikka-materiaali on laadittu Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen puheviestinnän opetuksen tarpeisiin. Sen on tarkoitus tukea kokoustaidon opetusta sekä kursseillamme että itseopiskelussa.

Oppimateriaalin luonne, tarkoitus ja rakenne

Oppimateriaali on tarkoitettu käytettäväksi neuvottelu- ja kokoustaidon opetuksen yhteydessä, mutta se soveltuu myös ohjattuun itseopiskeluun.

Materiaali keskittyy kokoustekniikkaan, jotta kursseilla voitaisiin keskittyä sekä kokoustaktisiin että muihin kokoustaidollisiin kysymyksiin. Näin myös viestinnän ilmiöiden analysointiin ja ymmärtämiseen kokouksen ja neuvottelun moninaisissa konteksteissa jää enemmän aikaa.

Pohjana yhdistyslaki (1990)

Oppimateriaalin tärkeimpänä tavoitteena on esitellä pääpiirteet vakiintuneesta suomalaisesta kokouskäytännöstä, siksi oppimateriaalin sisältämät tiedot ja ohjeet perustuvat yhdistyslain (1990) määräyksiin.

Niinpä esimerkiksi kuntalain, osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain tai vaikkapa tielain mukaisia määräyksiä ei ole sisällytetty materiaaliin. Näihin erityiskonteksteihin opiskelijan tulisi perehtyä joko itsenäisesti, itseopiskellen tai opettajan kurssilla antamien opintotehtävien avulla.

Kielikompassi>> Tietomajakka>>