s
Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Osallistujat

Ennen kokousta osanottajat

 • tutustuvat kokouskutsuun ja esityslistaan; he myös omalta osaltaan tarkastavat, että kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu
 • valmistautuvat huolellisesti päätösasioiden käsittelyyn; he miettivät jo ennalta kantansa ratkaistavina oleviin kysymyksiin ja ennakoivat myös toisten kantoja
  • tämä on tärkeää siksi, että läsnä olevat osanottajat käyttävät päätösvaltaa kokouksessa. Niinpä osanottajien on syytä olla koko ajan olla tietoisia siitä, mitä päätösasioita kulloinkin käsitellään ja mitä niistä päätetään.

Kokoustilanteessa osallistujat

 • osoittavat toiminnallaan, että he ovat perehtyneet kokoustekniikkaan ja kokousteknisiin menettelytapoihin ja että he toimivat tavoitteellisesti (ennakkosuunnitelmansa mukaan)
 • tekevät myös omia muistiinpanojaan koko kokouksen ajan, sillä se helpottaa omien puheenvuorojen pitämistä ja ylipäätään päätöksenteon seuraamista
 • pyytävät puheenvuoroa sovitusti esim. kättennostolla ja sanomalla: "Puheenjohtaja, Luukkonen", tai kirjallisesti (oma nimi, päätösasia, johon puheenvuoro pyydetään)
 • rakentavat puheenvuoronsa niin, että heti puheenvuoron alusta käy ilmi, mihin puheenvuorolla pyritään
 • jäsentävät puheenvuoronsa mahdollisimman selkeiksi; tämä onnistuu metapuheen ("puhetta puheesta") avulla; tässä apuna voidaan käyttää erilaisia kielellisiä tai rakenteellisia keinoja
  • Esimerkki: "Teen seuraavan ehdotuksen--. Tarkoituksenani on --. Ensiksi --, toiseksi-ja kolmanneksi--. Tiivistäen--. Lopuksi--."
 • puhuvat selkeästi, riittävän kuuluvasti ja asiallisesti
 • välttävät jarruttamista ja lavertelua, sillä kokouksen joutuisa eteneminen on kaikille edullista
 • muokkaavat omilla mielipiteillään muiden kannanottoja
 • voivat moittia kokouksen päätöstä asian käsittelyn kaavan kohdassa "päätöksen moittiminen" eli he voivat esittää vastalauseensa tai eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kokouksen jälkeen osallistujat

 • lukevat pöytäkirjan ja muut mahdolliset asiakirjat
 • omalta osaltaan vastaavat päätösten toimeenpanosta
 • toteuttavat sovitusti tehtyjä päätöksiä.
Kielikompassi>> Tietomajakka>>