Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Lähteet

Heiska, K., Majapuro, M., Kontio, M. & Valtonen, A. 1990. Korkeakouluopiskelijan kokoustaito. Korkeakoulujen kielikeskus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Henkilötietolaki 529/1999.
Ks. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/ 19990523?search%5B
type%5D=pika&search%5Bpika%5D =henkil%C3%B6rekisterilaki
showtoc=false;target=IDMATCH(id,19870471.sd
(luettu 14.11.2005).

Kansanen, A. 1999. Neuvottelu- ja kokoustaito. Porvoo: WSOY.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta.
Ks. http://www.om.fi/23955.htm (luettu 14.11.2005).

Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993. Neuvotellen tulokseen. Ryhmätyö-, neuvottelu- ja kokoustaito. Porvoo: WSOY.

Norri, M., & Palsala, A. 1989. Yhdistys. Käytännön käsikirja. Business Books. Helsinki: Tietosanoma Oy.

Riikonen, V. & M. Siisiäinen (toim.), 2002. Yhdistystoiminnan uusjako. Helsinki: Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry.

Suomen perustuslaki 11.6.1996/731.
Ks. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search%
5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=suomen%20perustuslaki
(luettu 14.11.2005).

Sallinen-Kuparinen A., Lehtonen, J. & Dufva, M. 1982. Kokous- ja neuvottelutaidon sanasto. Jyväskylä: Jyväskylän kesäyliopisto.

Tukiainen, H. O., 1998. Seurakuntavaalien toimittaminen vuonna 1998. Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenten
vaaleissa. Vaaliviranomaisten, valitsijayhdistysten ja äänestäjien menettelyohjeet. Uurainen. Gospel Productions.

Yhdistyslaki 26.5. 1989/1503 Ks. http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki.html (luettu 14.11.2005).

Yhdistysrekisteri. Ks. http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html (luettu 14.11.2005).

Yhdistysinfo. Ks. http://www.yhdistysinfo.net/ (luettu 14.11.2005).


Linkkejä


Kielikompassi>> Tietomajakka>>