sijaintisi: puheviestintä > tietomajakka> viestintä ryhmässä > neuvottelutaidot > vaiheet

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄT

 

NEUVOTTELUN VAIHEEET


 

Aloitusvaihe

Aloitus luo perustan tulevalle neuvottelulle, joten se voi olla ratkaisevan tärkeä. Aloitukseen liittyvät seuraavat asiat:

  • Tervehtiminen ja neuvottelukumppanien esitteleminen toisilleen.
  • Hyvän ja avoimen ilmapiirin luominen.
  • Asian esitteleminen, eli osallistujille selvitetään neuvottelun tarkoitus ja tavoite.
  • Osallistujien motivoiminen esimerkiksi korostamalla jokaisen osallistujan tärkeyttä neuvottelun onnistumisessa.
  • Menettelytavoista voi olla hyvä sopia, mikäli käsiteltävänä on esimerkiksi monimutkainen asiakokonaisuus tai mikäli halutaan varmistua, että kaikki osallistujat tietävät miten neuvottelussa on tarkoitus toimia.
  • Aikataulusta sopiminen auttaa osallistujia jakamaan voimansa tarkoituksenmukaisella tavalla.
  • Sovitaan kuka kirjaa asiat ylös ja millaisia asioita laitetaan muistiin.
  • Valtuuksien toteaminen on tärkeää sellaisessa neuvottelussa, jossa yksittäinen neuvottelija tai neuvottelijakunta edustaa taustayhteisöään, esimiestään tms. Selvitetään, millaiset päätösvaltuudet neuvottelukumppanilla on.

Asioiden käsittelyvaihe

Asiakokonaisuuksia voi lähestyä esimerkiksi niputtamalla ne järkeviksi kokonaisuuksiksi tai viipaloimalla laaja asiakokonaisuus pienempiin osiin. Asian käsittelyssä voidaan edetä yleiskeskustelusta yksityisempään ja siitä päätöksen tekemiseen. Keskustelu voi edetä myös nykytilanteen toteamisesta muutosvaatimusten esittämisen kautta ratkaisuun.

Päätöksenteossa voidaan noudattaa päätöksenteon mallia, jonka löydät päätöksenteon sivulta. Jos päätös tuntuu myöhemmin huonolta tai väärältä, se voidaan kumota perustelemalla ja lykkäämällä toimeenpanoa. Lykkäyksen syy on mainittava. Päätöksen toimeenpano voidaan estää myös vetoamalla ryhmän vastustukseen ja vastustuksen syy on selvitettävä.

Lopetusvaihe

Lopetusvaiheessa kootaan yhteen neuvottelun tulokset, suoritetaan mahdollinen tehtävien jako, sovitaan seuraavasta tapaamisesta ja kiitetään kaikkia osallistujia. Neuvottelusta voidaan laatia raportti. Päätöksen toimeenpanoa olisi hyvä seurata ja neuvottelun onnistumista voidaan myöhemmin arvioida.