Jyväskylän yliopisto Kielikeskus puheviestintä > tietomajakka> viestintä ryhmässä

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄT
VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ


Viestintä ryhmässä -osiossa tarkastellaan yhtäältä erilaisia ryhmiä ja ryhmäviestinnälle tyypillisiä ilmiöitä. Toisaalta tarkastellaan myös sitä, millaista on rakentava ryhmätoiminta ja millaisia taitoja se edellyttää osallistujilta.


Kokous- ja neuvottelutaitoa käsitellään puheviestinnän näkökulmasta mm. valmistautumista kokoukseen ja neuvotteluun, mielipiteen esittämistä ja perustelemista, erilaisia puheenvuoroja kokouksessa.