Jyväskylän yliopisto Kielikeskus puheviestintä > tietomajakka> esiintyminen

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄT
ESIINTYMINEN


Millaisia mielikuvia, ajatuksia ja tunteita sana "esiintyminen" herättää?
Millaisia omia esiintymiskokemuksia tulee mieleen?
Millaisia havaintoja, muistikuvia palaa mieleen toisten esiintymisestä?


Esiintymistaitoa tarvitaan opiskellessa, ja esiintymistaidon merkitystä korostetaan monissa ammateissa. Työpaikan saamisen edellytyksenä voi olla esiintymistaito.

Esiintyminen tarkoittaa tavallisesti sellaista viestintää, jossa yksi ihminen on päävastuussa sanoman tuottamisesta ja, jossa kuulijoina on useita ihmisiä. Tällaisia esiintymistilanteita ovat esimerkiksi alustuksen, esitelmän tai puheen pitäminen, työn raportointi, projektin etenemisen esittely, runon lausuminen tai vaikkapa radio-ohjelman juontaminen.

Esiintyminen on vuorovaikutusprosessi puhujan ja kuuntelijoiden välillä. Prosessiin vaikuttavat muun muassa esiintymistilanne, ja siinä käytettävä kieli, sanaton viestintä, esiintymistapa, kuuntelijoiden mahdollisuus osallistua tilanteen etenemiseen sekä kulttuurinen ja sosiaalinen tilanne.

Mutta mitä esiintymistaidolla oikein tarkoitetaan?
Miten esiintymisen taitoja voi opiskella?
Näihin kysymyksiin haetaan vastausta seuraavilla sivuilla.