Jyväskylän yliopisto Kielikeskus puheviestintä > tietomajakka > perusteita

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄT
PUHEVIESTINNÄN PERUSTEITA


Perusteita-osiossa on tietoa puheviestinnän ilmiöistä,
jotka liittyvät erilaisiin puheviestintätilanteisiin. Esimerkiksi:

  • Oman viestijäkuvan hahmottaminen luo pohjaa niin esiintymisen kuin ryhmäviestinnän taitojen kehittämiselle.
  • Kuunteleminen tuottaa tulosta neuvottelussa, ja se auttaa esitelmän pitäjää kohdentamaan asiaansa kuuntelijoilleen.
  • Tieto valmistautumisesta auttaa niin tiedottavaa puhetta kuin kokoustakin valmistellessa.
  • Kohdentamista tarvitaan oman alan asioiden esittämisessä niin esitelmässä kuuntelijoille, jotka eivät tunne alaa, kuin monialaisen tiimin kokouksessa.
  • Havainnollistamista tarvitaan niin seminaariesitelmässä kuinasiaa kokouksessa ehdotettaessa.
  • Argumentointia edellyttävät sekä tiedottava puhe että puheenvuoro neuvottelussa.