Jyväskylän yliopisto Kielikeskus puheviestintä > tietomajakka>

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄT

Tervetuloa tietomajakkaan!

Tietomajakkaan on koottu tietoa puheviestinnästä, puheviestintätaidoista ja erilaisissa puheviestintätilanteissa toimimisesta.

Perusteita-osiossa on tietoa puheviestinnän ilmiöistä, jotka tulevat esiin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi havainnollistamista tarvitaan niin seminaariesitelmässä kuin asiaa kokouksessa ehdotettaessa.

Esiintyminen-osiossa käsitellään tarkemmin esiintymistaitoja ja niiden opiskelua sekä erilaisia esiintymistilanteita.

Viestintä ryhmässä -osiossa on tietoa ryhmässä viestimisen taidoista, ryhmäviestinnän ilmiöistä ja ryhmädynamiikasta puheviestinnän näkökulmasta sekä neuvottelu-ja kokoustaidosta.

Tehtävät- osiossa on harjoituksia puheviestintätaitojen kehittämiseksi.Perusteita

Esiintyminen

Viestintä
ryhmässä

Tehtävät