puheviestintä > tietomajakka> viestintä ryhmässä > neuvottelutaidot > taktiikat

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄTNEUVOTTELUTAKTIIKOITA

Neuvottelutaktiikalla tarkoitetaan menettelytapaa, jota neuvottelija käyttää saavuttaakseen asettamansa tavoitteet. Taktiikat eivät välttämättä liity kiinteästi tiettyyn strategiaan, vaan samoja taktiikoita voidaan käyttää eri strategioissa. Neuvottelutaktiikat ovat esimerkiksi seuraavanlaisia:


Palkitsemiseen perustuvia taktiikoita


 • Kuvaillaan mitä vastapuoli saa tai mitä hyvää heille tapahtuu, mikäli he suostuvat ehdotukseen. (lupaukset, palkinnot, lahjonta)

 • Vedotaan suostuteltavan moraaliin, tunteisiin, itsearvostukseen tai epäitsekkyyteen. Esimerkiksi pyydetään suostumaan ehdotukseen "minun vuokseni" tai "koska olet hyvä ihminen".

Rankaisemiseen perustuvia taktiikoita


 • Kuvataan mitä huonoa seuraa, jos vastapuoli ei suostu vaatimuksiin (rangaistukset, kiellot)
 • Vedotaan vastapuolen moraalittomuuteen, tunteisiin tai velkaan. Sanotaan esimerkiksi, että "Tulet katumaan, jos et suostu tähän nyt."

(ks. Niemi 1986, 32.) 

Ajankäyttöön perustuvia taktiikoita


 • Tehostetaan työskentelyä valitsemalla sopiva neuvotteluajankohta. 
 • Huolellisella valmistelulla nopeutetaan neuvottelun kulkua, pitkillä puheenvuoroilla hidastetaan sitä.

Neuvottelupaikkaan perustuvia taktiikoita


 • Valitaan tarkoituksenmukainen tila hyvien kulkuyhteyksien päästä.
 • Järjestetään tila yhteistyö- halukkuutta korostavasti (esimerkiksi istumajärjestelyillä). 
 • Hankitaan tilaan tarkoituksenmukaiset havaintovälineet .

Henkilöihin perustuvia taktiikoita


 • Valitaan tarkoituksenmukainen ja pätevä neuvottelukunta. 
 • Käytetään  ulkopuolista henkilöä asiantuntijana. 
 • Vedotaan viite- ja sidosryhmiin samanmielisyyden osoittamiseksi.

Työskentelytapoihin perustuvia taktiikoita


 • Sovitaan neuvottelun aluksi käytännöistä joita noudatetaan. 
 • Valmistellaan vaihtoehtoja etukäteen.
 • Kysellään paljon.
 • Tiukan paikan tullen käytetään viimeinen valttikortti. 

(ks. Jattu-Wahlström & Kallio 1992)

Sivun alkuun