Jyväskylän yliopisto Kielikeskus puheviestintä > tietomajakka > perusteita > valmistautuminen > puhetyylit

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄT


ESIMERKKEJÄ ERI PUHETYYLEISTÄ


Vaikuttava puhe

Vaikuttamaan pyrkivän puheen tarkoituksena on vaikuttaa kuulijoiden mielipiteisiin, asenteisiin tai toimintaan. Esimerkiksi tuote-esittelijät koettavat saada asiakkaan vakuuttuneeksi esittelemänsä tuotteen hyödyllisyydestä tai poliitikot koettavat saada äänestäjät vakuuttuneiksi heidän poliittisista kyvyistään. Kuulijoiden vakuuttamiseen tarvitaan hyvin suunniteltua perustelua eli argumentointia. Perustelut voivat liittyä tosiasioihin, esimerkkeihin tai asiantuntijoiden lausuntoihin. Perusteluissa on hyvä muistaa sekä tunteisiin että järkeen vetoaminen. 

Vaikuttamaan pyrkivän puheenvuoron suunnittelussa voi käyttää apuna esimerkiksi ANSVA-mallia:


Attention, Huomio 

Herätä kuulijan huomio esimerkiksi yllättävällä väitteellä, kysymyksellä tai jutulla. 

Need, Tarve

Saata kuulija tyytymättömäksi nykyiseen olotilaan ja herätä sen jälkeen hänessä tarve saada aikaan muutos tilanteeseen.

Satisfaction, Toteutus 

Esitä keskeinen idea, joka näyttää kuulijalle ratkaisukeinon ja täyttää kuulijan herätetyn tarpeen.

Visualisation, Kuvailu

Havainnollista ja osoita , että esittämäsi uusi ratkaisu on kuulijan kannalta paras.

Action, Toiminta

Esitä vielä loppuvetoomus tai -vakuutus, miten kuulijan kannattaisi toimia.Informoiva puhe

Informoivan puheen perustarkoitus on jakaa tietoa ja auttaa kuulijoita ymmärtämään esimerkiksi ideoita, käsitteitä tai prosesseja. Informoivia puheita käytetään muun muassa suullisten ohjeiden annossa, opettamistilanteissa, raporttien kertomisessa tai asian määrittelyssä.  Esimerkiksi uuden työntekijän neuvominen laitteiden käytössä on informoivaa puhetta. Puhuja voi selventää ajatuksiaan ja ideoitaan erilaisten havainnollistamisen keinojen avulla. Puheen tulisi olla ymmärrettävää ja harkittua sekä kohdeyleisöä huomioonottavaa.
Viihdyttävä puhe

Kuulijoiden viihdyttäminen, hauskuttaminen tai huvittaminen voi olla puheen tarkoituksena esimerkiksi matkaoppaalla tai stand-up -komiikkaa esittävällä näyttelijällä. Yhtä hyvin viihdyttävä puhe sopii esimerkiksi illanistujaisiin. Viihdyttävän puheen laatimisessa on hyvä pohtia, millainen huumori tilanteeseen sopii. Musta huumori ei välttämättä sovi hautajaispuheeseen. Vitsejä ei myöskään kannata kertoa vain kertomisen vuoksi, vaan niiden tulisi liittyä jollain tavalla puheen aiheeseen. Kuulijat yleensä jaksavat seurata puhetta, kun he viihtyvät ja kun he voivat osallistua puheeseen nauramalla. 

 

   Sivun alkuun