Jyväskylän yliopisto Kielikeskus puheviestintä > tietomajakka > perusteita > kuunteleminen > kuuuntelemisentapoja

PERUSTEITA

Puheviestinnän määrittelyä
Viestijäkuva

Kuunteleminen
Valmistautuminen
Kohdentaminen
Havainnollistaminen
Argumentointi

ESIINTYMINEN

Esiintymistilanteet
Esiintymistaidot
Esiintymisjännitys

VIESTINTÄ RYHMÄSSÄ

Ryhmän määrittelyä
Ryhmäviestintä

Päätöksenteko
Kokoustaidot
Neuvottelutaidot

TEHTÄVÄT

 

KUUNTELEMISEN TAPOJA

VIIHDYTTÄVÄ
kuunteleminen


 • On viihdyttävää sosiaalista kuuntelemista esim. kun keskustellaan ystävien kanssa.
 • on elokuvien, television, musiikin ja muiden viihdemuotojen kuuntelemista ja siitä nauttimista.
 • liittyy usein vapaa-ajan viettoon ja rentoutumiseen.

VALIKOIVA
kuunteleminen


 • tärkeä keskittymistä vaativissa kuuntelutilan- teissa esim. työssä tai koulussa.
 • voi olla myös ohjeiden kuuntelemista.
 • mitä tärkeämpi tilanne, sitä tärkeämpää on osata kuunnella valikoivasti.
 • ymmärtämisen ja muistamisen kannalta tärkeä kuuntelemisen tapa.

ARVIOIVA
kuunteleminen


 • on puhujan esittämän asiasisällön kriittistä tarkastelua ja arviointia.
 • on faktojen ja mielipiteen erottamista puhutusta.
 • on puhujan perustelujen arviointia. 
 • sen avulla pystyy antamaan palautetta puhujalle.


EMPAATTINEN kuunteleminen


 • on puhujasta välittämistä ja puhujan tunteiden heijastamista. 
 • ei ole puhujan tuomitsemista, arvioimista tai kritisointia.
 • kuuntelija ymmärtää puhujaa tämän näkökulmasta. 
 • työssään empatian taitoa tarvitsevat erityisesti hoitotyöntekijät ja psykologit.