Sanasto Videot Tehtävät Lähteet/Linkit Tekijät Sivukartta

Pöytäkirjalajit

Pöytäkirja voi olla lajiltaan jokin seuraavista:

Päätöspöytäkirja on suppea, kokouksen päätökset lyhyesti kirjaava asiakirja, joka sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset. Jos päätös ei ole syntynyt yksimielisesti, pöytäkirjaan merkitään myös äänestystapa, ehdotukset, ääntenjakauma ja kokouksen päätös.

Selostuspöytäkirja on päätös- ja keskustelupöytäkirjan välimuoto, johon merkitään päätöksen lisäksi pääehdotus, keskustelussa tehdyt ehdotukset ja niiden tärkeimmät perustelut sekä ehdotusten kannatukset ja suoritetut äänestykset.

Keskustelupöytäkirja on sanatarkka kuvaus kokouksen kulusta, ja se sisältää kaikki kokouksessa käytetyt puheenvuorot. Keskustelupöytäkirja on harvinainen yhdistyksissä, mutta esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous laatii istunnoistaan keskustelupöytäkirjan.

Harva pöytäkirja on puhtaasti vain jotakin tiettyä lajia. Saman pöytäkirjan eri kohdat saattavat vaatia erilaista kirjaamistapaa. Pöytäkirja laaditaan siis aina tilanteen mukaan, mutta vähintäänkin tehdyt päätökset on aina kirjattava. Nykyisin suositaan niukkaa kirjaamista lavean kuvailun sijaan.

Kielikompassi>> Tietomajakka>>