INFOAIHEET:


Mikä Netro on?

Netro on kätevä kulkuväline verkossa. Netro on verkko-oppimisympäristö, joka tutustuttaa sinut verkkoon mediana. Netron tavoitteena on laajentaa käsitystä verkosta ja verkossa lukemisesta.


Mihin Netro perustuu?

...peruslukutaito, kriittinen lukutaito, medialukutaito, kulttuurinen lukutaito, visuaalinen lukutaito, audiovisuaalinen lukutaito, verkkolukutaito, tietokonelukutaito, teknologialukutaito, intertekstuaalinen lukutaito, monilukutaito, kriittinen medialukutaito, kriittinen verkkolukutaito...

Yllä oleva luettelo havainnollistaa lukutaidon käsitteiden määrää. Ja uusia syntyy koko ajan. Netro perustuu monilukutaitoon ja tutustuttaa oppijat siihen verkon välityksellä. Nostamme käsitteiden suosta siis monilukutaidon ja verkkolukutaidon.

Netro pohjaa sosiokonstruktiiviseen näkemykseen lukutaidosta. Sen mukaan

 

  • Lukutaito on sosiaalisia käytänteitä, ei vain mielensisäistä toimintaa,
  • Eri elämänalueilla tarvitaan erilaisia lukutaitoja,
  • Lukutaito ymmärretään aina valtasuhteiden ja yhteiskunnallisen toiminnan sanelemana. Tällöin tietyt lukutaidon alueet ovat dominoivampia kuin toiset.
  • Lukutaito on historiallisesti kiinnittynyttä,
  • Lukutaito on alati muuttuvaa…

Netron tavoitteista

Netro perustuu ajatukseen siitä, että lukutaidon käsitteellinen ymmärtäminen edeltää lukijoiden ajattelun ja toiminnan muuttumista. Tavoiteenamme on siis tiedostua lukutaidon ja ennen muuta verkkolukutaidon monimuotoisuudesta. Tätä kautta Netro ohjaa meitä kohti luovaa medialukijuutta ja -tekijyyttä. Kriittinen ja harkittu suhtautuminen verkkoon kuten muihinkin viestintävälineisiin kun on tärkeä kansalaistaito infoähkyä vastustaessamme.

Alla olevassa kuvassa on jäsennelty Netron tavoitteita Netro-matkaa kuvaavan kaaren avulla. Tavoitteet liittyvän niin verkkolukutaidosta tiedostumiseen, yhteisölliseen tiedon rakentamiseen kuin verko-oppimiseen yleisemmin.


Ohjeita Netrolla matkustajille

Netrossa on kolme pääosiota: Polku, Pysäkki ja Pankki.

Netrossa liikutaan Polkua pitkin, joka koostuu kahdeksasta etapista. Etapit edustavat verkkolukutaitoon liittyviä teemakokonaisuuksia ja tehtäviä.

Polulta poiketaan välillä Pysäkille, joka on keskustelu- ja muistiinpanoympäristö, sekä Pankkiin, josta löytyy Polun teemoihin liittyvää tietoa ja linkkejä. Pankki on itsenäinen kokonaisuus ja käytettävissä myös tehtävien ulkopuolella.


Navigointi

Muita kuvakkeita

Polulla näkyvä pankki-logo ohjaa sinut siirtymään Pankkiin tutustumaan aiheeseen liittyviin tietoiskuihin.
Polulla oleva kynä-logo tarkoittaa, että sinun täytyy pysähtyä Pysäkille.
Kyseessä on tällöin henkilökohtaisten muistiinpanojen kirjoittaminen omaan lokiin. Kirjaudu keskustelupalstalle ja valitse oma lokisi.
Myös keskustelu-logo ohjaa sinut Pysäkille. Kyseessä on tällöin keskustelutehtävä ja tarkoitus on vaihtaa ajatuksia toisten Netrolaisten kanssa. Kirjaudu keskustelupalstalle ja valitse kyseisen tehtävän keskustelu.
Sivun alkuun.
Takaisin sivulle, josta tulit.
Tuomas.


Tekniset vaatimukset

Netro toimii seuraavilla selaimilla:

  • Internet Explorer 5.0 tai uudempi
  • Netscape 6.0 tai uudempi
  • Mozilla

Jotkut tehtävät vaativat toimiakseen Flash Player 6 -ohjelman. Koneesi ilmoittaa, jos sinulla ei ole sitä ja tällöin voit ladata sen osoitteesta:

http://www.macromedia.com/go/getflashplayer