StartsidamanusInfoGrammatik
 

Verbiryhmät eli konjugaatiot

Infinitiivi Preesens Imperfekti Supiini
I

jobba

titta

jobbar

tittar

jobbade

tittade

jobbat

tittat

II a

ringa

höra

ringer

hör

ringde

hörde

ringt

hört

II b

läsa

mäta

läser

mäter

läste

mätte

läst

mätt

III

bo

bor

mår

bodde

mådde

bott

mått

IV komma kommer kom kommit
ep.

vara

sälja

kunna

 

är

säljer

går

kan

var

sålde

gick

kunde

varit

sålt

gått

kunnat

 • Konjugaatiot I, IIa, IIb ja III ovat niin kutsuttuja heikkoja verbejä.
  • Suurin osa verbeistä kuuluu I konjugaatioon. Näiden verbien vartalo päättyy aina vokaaliin a, joka siis esiintyy kaikissa verbimuodoissa.

  • II konjugaation verbeillä a on vain infinitiivin pääte. Muissa muodoissa sitä ei esiinny. II konjugaation imperfektin päätteet vaihtelevat. Konsonanttien k, p, t, s, x jälkeen tulee pääte -te, muulloin -de.
   Muistisääntö:


  • Konjugaatio III on pieni ryhmä. Sen verbien infinitiivi päättyy aina johonkin muuhun vokaaliin kuin a:han

 • Vahvat verbit muodostavat IV konjugaation. IV konjugaation verbien infinitiivi ja preesens muodostetaan kuten II konjugaatiossa. Infinitiivin pääte on -a ja preesensin pääte -er. Mutta imperfekti muodostetaan ilman päätettä vartalon vokaalin muutoksella. Myös supiinissa tapahtuu usein vokaalin muutos. Supiinin pääte on -it.

  • Verbin supiini päättyy t:hen

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright