StartsidamanusInfoGrammatik
 

Verbit ja aikamudot

 • Verbi ilmaisee:

  tekemistä olemista tapahtumista
  Mats säljer godis. Mats är svensk. Vad händer i Finland?
  Mats myy karkkia. Mats on ruotsalainen. Mitä Suomessa tapahtuu?

Verbien tunnusmuodot

 • Verbin taivutusta kuvattaessa ilmoitetaan tavallisesti neljä muotoa: infinitiivi, preesens, imperfekti ja supiini. Infinitiivistä saadaan verbin vartalo, johon taivutuspäätteet lisätään.
  • Infinitiivi voi olla päätteetön, esim. tala, tro, silloin vartalo on yhtä kuin infinitiivi.
  • Infinitiivin pääte voi myös olla a, esim. läsa, skriva silloin vartalo on infinitiivi miinus -a.


 • Ruotsin kielessä verbillä on neljä muotoa, joita kutsutaan verbin teemaksi. Teeman perusteella verbit ryhmitellään neljään verbiryhmään eli konjugaatioon. Kolmen ensimmäisen ryhmän verbit ovat ns. heikkoja verbejä. Ne taipuvat säännöllisesti ja niiden aikamuodot muodostetaan päätteillä. Neljännen ryhmän verbejä kutsutaan vahvoiksi verbeiksi. Ne muodostetaan verbien vartalon vokaalin muutoksilla ja päätteillä. Niiden imperfekti on päätteetön ja teeman viimeisen muodon (supiinin) pääte on -it. Lisäksi on vielä epäsäännöllisiä verbejä. Epäsäännöllisiä verbejä ovat esimerkiksi:

  gå, går, gick, gått
  mennä, kulkea, kävellä
  säga, säger, sade, sagt
  sanoa
  vilja, vill, ville, velat
  tahtoa, haluta

  Epäsäännöllisten verbien luettelon löydät melkein kaikista sanakirjoista ja ruotsin kielen oppikirjoista.

 

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright