StartsidamanusInfoGrammatik
 

Perfekti

Perfekti muodostetaan har + pääverbin supiini. Supiini on verbin teeman neljäs muoto. Perfektiä käytetään menneen ajan tapahtumista, kun tapahtuma edelleen jatkuu tai asiaa tarkastellaan tämän hetken perspektiivistä.

har +supiini
on tapahtunut / on tehnyt

Mats har jobbat i Finland.
Han har tittat mycket på TV.
Han har hört finska varje dag.
Han har läst finska tidningar.
Han har tidigare bott i Sverige.
Han har kommit från Sverige.
Han har varit sjuk i två veckor snart.


Pluskvamperfekti

Pluskvamperfekti muodostetaan hade + pääverbin supiini. Pluskvamperfekti kuvaa menneisyyden tapahtumaa, joka on tapahtunut aikaisemmin kuin imperfektissä kuvattu tapahtuma.

hade + supiini

oli tapahtunut / oli tehnyt

Mats hade jobbat i Finland.
Han hade tittat mycket på TV.
Han hade hört finska varje dag.
Han hade läst finska tidningar.
Han hade tidigare bott i Sverige.
Han hade kommit från Sverige.
Han hade varit sjuk i två veckor.


Mats
läser
ska(ll) läsa
kommer att läsa
tänker läsa
finska tidningar i kväll.

Futuuri

Ruotsin kielessä tulevaisuuden tapahtumiin voidaan viitata apuverbien ja adverbiaalien avulla, myös preesensin avulla voi ilmoittaa tulevaa.

tulevaisuudessa tapahtuva tekeminen

     
  • verbin preesensmuoto
  • ska(ll) + perusmuoto
  • kommer att + perustmuoto
  • tänker + perusmuoto

 

© Jyväskylän yliopiston kielikeskus, kaikkinainen lainaaminen ilman kielikeskuksen lupaa kielletty.Copyright